Category Archives: Hindu Dharma

జగద్గురు శ్రీ ఆదిశంకారాచార్య

adishankara1

శంకరం శంకరాచార్యo

కేశవం బాదరాయణo

నమామి భగవత్పాదం

శంకరం లోక శంకరం

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యుల వారు అద్వైత వేదాంతానికి ఆద్యులు. ఆయనను శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు అని కూడా పిలుస్తారు. వారు సుమారుగా 2500 పూర్వం కేరళలోని కొచ్చి నగర సమీపంలోని కాలడిలో జన్మించారు. అయితే శృంగేరి మొదలైన మఠాల ఆధారాల ప్రకారం ఆయన 5-6 శతాబ్దంలో జీవించినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి. 8వ శతాబ్ద కాలంలో 72కు పైగా వివిధ హిందూ మతశాఖలు విజృంభించి గందరగోళం సృష్టించాయి. సుభిక్షంగా ఉన్న భారతదేశాన్ని కొల్లగొట్టడానికి విదేశీయుల దాడులు ప్రారంభమైనాయి, విదేశీ మతాలు భారత దేశoలోకి చొచ్చుకు వస్తున్నాయి. ఈ కల్లోలానికి దుఃఖించి భూమాత మొరపెట్టుకుంటే, ఆ పరబ్రహ్మతత్త్వం, భారతాన్ని ఒక్కత్రాటి మీదకి తేవడానికి, ఆది శoకరులను భూలోకానికి పంపాడని పురాణాలు చెప్తున్నాయి.

adishankara2kaladi

కాలడి

అతి పిన్నవయసులోనే ఆది శంకరులు, వేదాలు, షట్సాస్త్రాలు, షడంగాలు, సమస్త విద్యలు ఔపాసన పట్టిన మహామేధావి. మానవజాతిని సమైక్యంగా ఒక మహాతత్వానికి ఒడంబడి ఉండేటట్లు ఏవిధంగా చేయాలో అతనికి తెలుసు.

శంకరుల తండ్రి శివగురు, తల్లి ఆర్యాంబ. ఎనిమిదేళ్ళ వయసులోనే తల్లిని ఒప్పించి, సన్యాసాశ్రమ స్వీకారానికి బయలుదేరాడు. గోవింద భగవత్పాదులవారు, తమ గురువు చెప్పిన గుర్తుల ప్రకారం అతనే శివస్వరూపుడైన ఆదిశంకరులని గ్రహించి తమ శిష్యుడిగా చేసుకున్నారు.

గ్రంథములు

గోవింద భగవత్పాదుల గురుత్వంలో శంకరాచార్యులు భగవద్గీతకు, 10 ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తులకు ( బృహదారణ్యక, ఛoదోగ్య, ఐతరేయ, తైత్తిరీయ, కెనా, ఈశా, కఠ, ముండక, ప్రశ్న, మాండూక్య), బ్రహ్మ సూత్రములకు- మహా భాష్యములు రచించారు. వేదవ్యాసుని యోగసుత్రములకు, ఆపస్థంభ ధర్మసూత్రములకు వివరణలు రచించారు.   వీటన్నిoటినీ, ముఖ్యంగా బ్రహ్మసూత్రాలను క్రోడీకరించి `అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని’ బోధించారు. భగవద్గీతకు వ్రాసిన భాష్యం అత్యద్భుతం. వ్యాస మహర్షి స్వయంగా శంకరుల వద్దకు ఆయనను పరీక్షిoచడానికి వచ్చి భాష్యాలు విని ముగ్దులయారని ప్రతీతి. ఇంకొక ముఖ్య వేదాంత గ్రంథం `ఉపదేశ సహస్రి’.

ఆది శంకరులు రచించిన ఎన్నో స్తోత్రములలో `భజగోవింద స్తోత్రం, దక్షిణామూర్తి  స్తోత్రం, శివానందలహరి స్తోత్రం, సౌందర్యలహరి స్తోత్రం, భవానీ స్తోత్రం, కనకధారా స్తోత్రం, విష్ణు సత్పది, కృష్ణాష్టక స్తోత్రం, ఆత్మ బోధ, తత్త్వ బోధ, నిర్వాణ శతకం’  మొదలైనవి ముఖ్యమైనవి. వందల సంవత్సారాలు గడిచినా భక్తులు ఈనాటికీ ఈ స్తోత్రాల పఠనం చేసుకుంటూనే ఉంటారు.

అద్వైతం

అద్వైతం అంటే అన్ని హిందూ శాఖలకి ఆది మూలం. ఒక వృక్షం ఉందంటే, భూమిలో ప్రముఖమైన వేరు, దానికి శాఖలైన చిన్న వేర్లు ఉంటాయి; అట్లాగే భూమి పైన పెద్ద మొదలు, దాని శాఖలు కొమ్మలు రెమ్మలుగా విస్తరించి ఉంటాయి. ఊడల మర్రిచెట్టు కొమ్మలనుంచి ఊడలు నేలలోపలకు విస్తరించి వేర్లుగా మారినట్లు, హిందూ మతం కూడా కొమ్మలనుంచి వేళ్ళూనినట్లు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించింది. ఎన్ని రూపాలున్నప్పటికీ, పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఒక్కటే, అదే అద్వైత తత్త్వం. వర్షానికి వరుణుదు, వాయువు, అగ్ని, సూర్యచంద్రులు అందరూ వారి కర్తవ్యం నిర్వర్తిస్తున్నా, పంచభూతాలకి అధిపతి ఆ మహాశివుడే, అదే అద్వైతం, ద్వైత దృష్టి పరమేష్టికి లేదు.

శైవం, వైష్ణవం, శాక్తేయ తత్వాలన్నిటి గురించి ఆయన రచనలు చేసి అద్వైత వేదాంతాన్ని ఆవిష్కరించారు.  శాఖా భేదాలు పరిష్కరిస్తూ `స్మార్త’ సంప్రదాయానుసారం పంచాయతన’ పూజా విధానాన్ని నెలకొల్పి, గణపతి, సూర్య, విష్ణు, శివ, దేవీ మూర్తులను కొలుస్తూ, సకల దేవతలు ఒకే పరబ్రహ్మ స్వరూపమని విపులీకరించారు.

ఆ పిన్న వయసులోనే శిష్యులతో ఆసేతు హిమాచలం మూడు సార్లు కాలి నడకన ప్రయాణించారు. ప్రతి ముఖ్య స్థలంలో, అక్కడి హిందూ శాఖల అధిపతులతో చర్చించి అద్వైతాన్ని ప్రతిపాదించారు. గాణాపత్యులను,శైవులను, వైష్ణవులను, శాక్తేయులను, కాపాలికాది మతాచార్యులను అందరినీ ఒకే భగవంతుని నమ్మేటట్లు చేసి, వాదించి మెప్పించి అద్వైత తత్వాన్ని వ్యాప్తి చేసి, హిoదువులందరినీ ఐకమత్యంతో మెలిగేటట్లు చేసారు.  ఎందరో పండితులతో, ఇతర పీఠాలు, మఠాలతో వాదోపవాదాలు జరిపి  అద్వైత విజయకేతనం ఎగురవేశారు. వారిలో సాక్షాత్ బ్రాహ్మ, సరస్వతీ స్వరూపులైన మండన మిశ్రుడు, ఉభయభారతి ప్రముఖులు. ఆ వేదాంత తర్కానికి ఉభాయభారతి న్యాయనిర్ణేతగా ఉండాలని శంకరులే కోరారు. ఆ వాదనలో మండన మిశ్రులను ఓడించి, తన మొదటి మఠమైన శృంగేరి మఠానికి సురేశ్వరాచార్యులనే సన్యాస నామంతో ఆయనను మఠాదిపతులను చేసారు.

మఠాల స్థాపన

adishankara3sringeri

శృంగేరి శారదా పీఠం

ఒక్కొక్క వేదానికి ఒక్కొక్క మఠం చొప్పున భారతదేశానికి నాలుగు దిక్కులా నాలుగు మఠాలు నిర్మించి, తమ నలుగురు ముఖ్య శిష్యులను వాటికి పీఠాధిపతులుగా నియమించారు. ఋగ్వేదానికి తూర్పున పూరి క్షేత్రంలోని గోవర్ధన మఠానికి (`ప్రజ్ఞానo బ్రాహ్మ’ మహావాక్యం) శ్రీ పద్మపాదుల వారిని; యజుర్వేదానికి దాక్షిణాన శృంగేరి క్షేత్రంలోని శారదా పీఠానికి (`అహం బ్రహ్మాస్మి’ మహావాక్యం) శ్రీ సురేశ్వరాచార్యుడిని; సామవేదానికి పశ్చిమాన ద్వారకా క్షేత్ర పీఠానికి (`తత్త్వమసి’ మహావాక్యం) శ్రీ హస్తమలకాచార్యుడిని;  అధర్వ వేదానికి ఉత్తరాన బదరీనాథ క్షేత్రంలోని జ్యోతిర్మఠానికి (`అయమాత్మా బ్రహ్మ’ మహావాక్యం) శ్రీ తోటకాచార్యులను నియుక్తులను చేసారు. ఈ విధంగా మఠాలు స్థాపించి ఆది శంకరులు తాము  స్వయంగా కాంచీపురంలో నివాసమున్నారు.

అతి చిన్నవయసులో, తమ 32వ సంవత్సరoలో కైలాస గమనం తరువాత శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవారు తమ శిష్యులకి కనపడలేదు. పరమశివ స్వరూపులైన శంకరులు పరమేశ్వరునిలో కలిసిపోయారు. సద్గురువుల ఉపదేశానుసారం తమ ఉన్నతికి ప్రయత్నించడం ప్రజల కర్తవ్యం.

శంకరస్య చరితా గానం / చంద్రశేఖర గుణానుకీర్తనం //

నీలకం తవ పాద సేవనం / సంభవంతు మమ జన్మజన్మని //     

–  పి. విశాలాక్షి    

శ్రీ రామానుజాచార్య

  • రచన: పి. విశాలాక్షి    

ఆధ్యాత్మిక ఆకాశoలో వెలిగే సూర్యులలో ముఖ్యులు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు, శ్రీ మధ్వాచార్యులు, శ్రీ రామానుజాచార్యులు; ఆదిశంకరులు అద్వైత భాస్కరులైతే, మధ్వాచార్యులు ద్వైత సిద్ధాంతకర్త, రామానుజాచార్యులు విశిష్టాద్వైత వేదాంత తత్త్వవేత్త.

ramanuja1.png

శ్రీ రామానుజాచార్యులు సుమారు వేయి సంవత్సరాల క్రితం శ్రీ పేరుంబుదూర్ లో 11వ శతాబ్దం, 1017సంవత్సరంలో కేశవ సోమయాజి, కాంతిమతుల పుత్రుడిగా జన్మించారు. ఆయన గురువు శ్రీ యాదవ ప్రకాశుల వద్ద శిష్యుడిగా చేరి వేదాలు, ఉపనిషత్తులు,శాస్త్రాలు అభ్యసిoచారు. కొన్ని అర్ధ తాత్పర్యాలలో గురు శిష్యులకు భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో శ్రీ రామానుజాచార్యులు తనంతట తానే అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించారు. ఆయన `ఆళ్వారుల’ సంప్రదాయం ప్రకారం నాధముని, యమునాచార్యుల బాటను  అనుసరించారు. వారు యాదవ ప్రకాశుల వద్దనుండి వెళ్ళిపోయిన తరువాత గురువు మహాపూర్ణులకు శిష్యులై సన్యాసం స్వీకరించారు. కాంచీపురం వరదరాజస్వామి దేవాలయంలో పూజారిగా ఉంటూ పరబ్రహ్మ తత్వం గురించి బోధిస్తూ ముక్తిమార్గం ప్రవచించేవారు.

 

 

ramanuja2srirangam

శ్రీరంగం

 యమునాచార్యుల ద్వారా వైష్ణవ సంప్రదాయాలు వ్యాప్తిలోకి వచ్చినవి. వైష్ణవ భక్తులని `ఆళ్వారులు’ అని పిలుస్తారు, 12మంది  ముఖ్య ఆళ్వారులు- పొయగై ఆళ్వార్, పూదత్తాళ్వార్, పేయాళ్వార్, తిరుమత్తిశై ఆళ్వార్, కులశేఖరాళ్వార్, నమ్మాళ్వార్, మధురకవి ఆళ్వార్, పెరియాళ్వార్, తొండరిప్పడియాళ్వార్, తిరుప్పాణాళ్వార్, తిరుమంగై ఆళ్వార్, శ్రీ ఆండాళ్ దేవి.  వీరిలో బ్రాహ్మణేతరులు, ఒక స్త్రీ ఉండడం గమనార్హం.

 గ్రంథాలు

 భగవద్గీతకు, బ్రహ్మసూత్రాలకు భాష్యాలను రచించారు. వారి గ్రంథాలలో అతి ప్రాచుర్యమైనవి `వేదాంత సంగ్రహం’ – వేదాలపై భాష్యం, భగవద్గీతా భాష్యం, బ్రహ్మసూత్రాలపై `శ్రీ భాష్యం’, `వేదాంతసారం’, `వేదాంత దీపిక’, `గద్య త్రయం’ అనబడే  శరణాగతి గద్యం, శ్రీరంగ గద్యం మరియు శ్రీ వైకుoఠ గద్యం.

 విశిష్టాద్వైతం

 శంకరులు ఆత్మకు పరబ్రహ్మ తత్వానికి భేదoలేదని, ఆ తత్వo జీవకోటిలో భాసించడమే అద్వైతమని తెలిపారు. అయితే శ్రీ రామానుజాచార్యులు, `ద్వైతం’ తో జీవాత్మ పరమాత్మ వేరు అని కొంత ఏకీభవిస్తూనే, జీవాత్మలలో ఉన్న విశ్వజనీనత  కారణంగా, భక్తితో భగవంతుడిని సేవిస్తే, ప్రతి ఆత్మ పరమాత్మ అవగలదని `విశిష్టాద్వైత’ తత్వాన్ని విశదీకరిoచారు.

విష్ణుభక్తులందరూ వైష్ణవులేనని శ్రీ రామానుజులవారు ఉద్భోధించారు.  ఆసేతు హిమాచలం పర్యటించి, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాలతో పాటు కులభేదాలులేని వైష్ణవ వ్యాప్తికి కృషిచేసారు. శ్రీరంగనాథుని దేవాలయo పూజావిధానాలు సంస్కరించి కొన్ని ముఖ్య పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టి, అన్ని కులాలవారికి దేవాలయ ప్రవేశం కల్పించారు. శ్రీరంగం, తిరుపతి, కాంచీపురం మరియు ఇతర వైష్ణవాలయాలలో వారు ప్రవేశపెట్టిన ఆచారాలు, పూజావిధానాలే నేటికీ కొనసాగుతున్నాయి. వారి శిష్యులైన శ్రీ కూరత్తాళ్వార్, శ్రీ అనంతాళ్వార్ మొదలగువారు విశిష్టాద్వైతాన్ని భారతదేశమంతా వ్యాప్తి చేసారు.

నేటి చెన్నైకి సమీపంలో ఉన్న శ్రీ రామానుజులవారి జన్మస్థలం శ్రీ పెరుoబుదూర్లో వారి ఆశ్రమం, దేవాలయం ఉన్నాయి.

ramanuja3

 

Temple In Ayodhya Is a Must – Swami Chinmayananda

Chinmaya

Interview to Sri Ram Madhav, then Editorial in Charge, “Vande Bharat Mataram” in Jan 1993.  Source 

 

Asking him whether a temple should be built in Ayodhya is insulting him personally… as insulting as asking one his opinion on whether he should reject his wife, exhorted Swami Chinmayananda in an exclusive interview granted to VANDE BHARAT MATARAM in January 1993. The late premier pedagogue of Bhagavadgita was occasionally irascible, particularly when a reference was made to the obduracy of the then Congress government as well as the Muslim leadership on Ayodhya. No mincing of words, no hiding of views…. an honest and frank Swamiji candidly answered wide-ranging questions on Ayodhya, secularism etc… in a conversation with Ram Madhav, Editorial in Charge, Vande Bharat Mataram. We reproduce here the full text of the interview.

(This interview was done sometime in January 1993 before he left for USA and attained Maha Samadhi.)

Vande : These days we find an unprecedented upsurge of militancy among Hindus. Some people brand it as fundamentalism. What is your opinion on it?
Swamiji : We cannot avoid it. It is all because of Ayodhya. Ayodhya – the word itself means – Ayodhya – that is, there is not conflict. It is for Ayodhya (no conflict) that we are righting. Just as the world war was for peace, we are no doubt fighting, but only for establishing peace and progress in our country.

Vande : But that is the responsibility of the government.
Swamiji : We waited for 45 years. After 45 years of waiting we want to start now. Till now we thought that our own government will do it. But they are not doing. 45 years we waited. We don’t want to give them 112 century full.

Vande : Can you please substantiate your allegation against the government? In what way are they….?
Swamiji : In their misconception of secularism. To them, secularism means supporting the minority. That too, on the basis of religion. They say that they are secular. Nowhere in any dictionary is the name secularism given as supporting one religion or the other. Government should be above religion. To divide the country on the basis of religion is absurd.

Vande : But is it not the responsibility of the government to protect the interests and promote the welfare of the minorities?
Swamiji : Who is a minority? Certainly Muslims and Christians are not. America doesn’t say that the Protestants are a minority. Even Negros are not considered as minority. This is a wrong philosophy. Mere political…. To get little more votes. There is a minority in our country, as in the other countries also. Minority consists of those who are disabled, un-educated, unemployed, suffering, houseless, shelterless….. they constitute the minority. It is certainly the responsibility of the majority to look after that minority. Majority or Minority does not mean that our national people should be divided into different categories on the basis of religion. Let Mullahs, Fathers and Brahmins do that. The government must be above… distributing equality and justice to all.

Vande : But the ‘minority believes that their religion is in danger, particularly after the demolition of the Babri Masjid in Ayodhya on December 6, 1992.
Swamiji : The government has been catering to the so-called minorities for the last 45 years. Thus the minorities started feeling that they do not belong to the nation. And they have started behaving anti-national…. Anti-national people, in a nation-building process must be eliminated. There is no question. They are misguided. Misguided because of the government’s support. There are many educated Muslims. They say to me that that is not a mosque. It is only the government that says that it is a mosque. Muslims are not saying this.

Vande : What is your opinion on Ayodhya? Must the temple be built there?
Swamiji : (Angrily) Are you a Hindu or Muslim that I am talking with? And as a Hindu, you are asking me whether Ram Temple must be built? Opinion on Ram Temple? Whether I should reject my wife or not, is it an opinion? My job is to look after my wife. That question, if you are asking, you are insulting me.

Vande : So much blood has……..
Swamiji: When is it that blood was not there? When you were delivered, when you were a baby, was it not in blood? A nation is built in blood. A nation imbrues in blood and a nation disappears in blood.

Vande : In the present atmosphere, what is your suggestion to the government as far as Ayodhya is concerned?
Swamiji : There is a beautiful climate now. The Muslims are now amenable. If the government has got any diplomatic sense, we can try to settle it outside the court. Court settlement is not possible. It is not an issue that courts can decide. It is above the courts. It is the wish of the majority. We are a democratic country. In a democratic country, it is not catering to the minority. It is the wish and will of the majority that prevails.

Vande : But the government proposes to construct a temple and a mosque as a solution.
Swamiji : I want my government to be secular. Secular government has no right to say that it wants to build a mosque or a temple.

Vande : But the government seems determined…
Swamiji : Then that government must be removed. That government is not a government. They say that they are secular and again, they say that they are building a mosque or a temple. We have not elected this government for building temples and mosques. There are enough people here other than the government who can do all these.

Vande : Do you support the demolition of the structure? Do you think there is nothing wrong?
Swamiji : If that structure is old, dilapidated and there is no sanctity about it, then it can be (demolished). Look, is it right that the wall in Germany had to be pulled down? It was standing there for 35 years. They pulled it down within a few minutes. Why? That wall was a standing shame to both East and West Germany. They realised it and removed it. What if we pulled down an old dilapidated structure?

Vande : But Muslims believe that it is Babri Masjid…
Swamiji : That building is called by misnomer that it is a mosque. It is not. There were no minarets. They had not offered their prayers. Why did they build it? They broke down our Rama temple and built it there as a victory monument. They are only few people. We are in millions. They wanted to consolidate their power. How? Fear. Wound the feelings, sentiments, sensitivity! So temples were pulled down and monuments were built. So it is unfair to say that it is a mosque. Only Narasimha Rao says it is a mosque. Even Muslims are not saying this. What I mean to say is that pulling down that structure is nothing wrong. Anti-national black flags rose on some mosques. If some of our boys went and pulled them down nobody would say anything about that. Why? It is an insult to the country. Similarly, that structure was standing there as an insult all these years. So they decided that way.

Vande : There are several other such structures in this country. Do you advocate the same treatment to them also?
Swamiji : We started with one. There are so many corrupt people. But we collect one or two and then bang them. Hang them if necessary, as an example for others. Similarly, first let us have this Rama Temple. Afterwards, there are two more monuments which are built upon our Krishna’s birth place and Kashi Viswanath.

Vande : Will it not hurt the sentiments of the Muslims? After all, unlike German Wall, to which no sentiments were attached, in these issues, Muslims have a religious attachment!
Swamiji : Ask the Communists in Germany whether they have any sentimental attachment for the German Wall or not! Tremendous! But they were silent throughout because the demand was international.

Vande : Is it justifiable to tread on the sentiments by using force?
Swamiji: Why did we do that? To bring the Muslims into the mainstream. We love the Muslims. We are not taking revenge. But, inspired by wrong leaders, When they turn this way, anti-national, we have to block. That does not mean kill, loot and plunder. Just a slap, which we do even for our younger brother who is behaving against the entire family. We just punish them. In the same way we punished them to bring them into the mainstream.

If the government would not have been unintelligently supporting their absurd demands, we could have said to them that the majority of the masses want it, so if you give it, the issue is over. How many mosques have been removed there in Middle East…. in order to make roads!

So, all this is out of love for the country only, and to make them come back. It is not against Muslims or Islam. Against few among the Muslims who are behaving anti-national. Government should have done it. It is not doing. So we have to help the government. (Laughs)

Vande : Some people express the fear that this approach will have its repercussions on our economy if the Islamic block decides to boycott us.
Swamiji: We have to withstand. They may do it. But we will stand. If they stop petrol, old bullock-carts will come out. During the independence movement, foreign cloths and goods were boycotted. Some Congress people used to mutter that ‘suppose if they refuse to give us salt!’ – What is there! We make salt. Same way, the Bombay-High will give us petrol. Japan will give us. Even our Big Brother Russia and China also will help us. So, that fear should not be there.

Vande : To bring Muslims into the mainstream, is it the only solution?
Swamiji : They can he taught by bringing economic pressure. We can do it overnight. But we don’t want to. Just like Rama temple demand, suppose if we spread throughout the country that Hindus will not purchase even salt from Muslim shops, do you know the suffering they will have to face? They are all poor. Only a few capitalists may not be affected by this. If that happens, within a week’s time, you will rind all the present Muslim leaders are… in Islam it is allowed… killed by their own people.

Vande : There is an allegation that a particular political party is exploiting the Ayodhya issue for political gains.
Swamiji : British were also saying same thing that the Congress is exploiting. It is natural to say so. That party is not exploiting. They are supporting the public. If public is not supporting the cause, how can they exploit? If the government is intelligent and diplomatic, they should immediately see that they take it, instead of allowing the BJP to do it. They will not do it, because inside it there is a lot of ‘gadbad'(trouble). There is no discipline. So, the BJP is doing nothing wrong.

Vande : The VHP, which was started by you in 60’s, is banned by the present government. What is your opinion about it?
Swamiji: Is it such a crime that I did? In the 60’s, when the Mahatmas (saints) were all separate and there was no -integration among them, I tried to bring them all together on one platform. That was my sacred job., Somebody was to bell the cat. As for the ban, everything good in the country will he banned by the government in power because they are afraid of their chair. So, only Congress will not be banned.

Vande: Do you support the RSS theory of ‘Hindu Rashtra’?
Swamiji : By whatever name you call it, whomever is standing for it and who are proud to be Hindu, constitute the country. Of course, I am with the RSS.

Vande : How long will it take to establish ‘Hindu Rashtra’?
Swamiji : No great achiever is worried about the future. Are you striving in the right direction? Is your soul clear? That’s all. When will it he established is Narayana’s mind. It took 45 years to damn the country. It certainly will not take another 45 years to revive it.

Vande : These days we find a good number of religious people entering politics. Is it good for the nation’s secular fabric?
Swamiji : If the Swamijis had not been in politics, you and I would have no country. Who started the revolutionary movement when the British were ruling over your fathers’ head? Is it not the Sanyasis? Swamijis do not enter politics. We do not want your chair. But when the whole country is so rotten under mismanagement, we cannot, and we should not, remain in our caves. We get up from the seat of meditation and come into the society, rebuild the whole thing and then we go back to meditation.

Vande : But in practice it does not seem so. Sadhus and Saints are becoming more and more involved in politics. They contest for elections, they win and they even demand for changing the Constitution.
Swamiji: Politics in itself is not had. Lord Krishna was a politician. Lord Rama was a politician. When you enter politics you must give up certain things. Selfishness, desires, Kama, Raga, attachments to a party, my son, son-in-law. If these are there, it becomes tyranny on earth. All those saints and sages never had any personal desire or personal interest. We will never run after power. Power will automatically come to us. Mahatma Gandhi never asked for power. If you are selfless and serving your country honestly, people themselves make you a leader.

Vande : Some saints have termed our Constitution ‘anti-Hindu’. Do you subscribe to that opinion?
Swamiji : I don’t. But if the masses feel insecure under the present Constitution, they have got every right to demand for a change in the Constitution. Constitution is not ‘Vedavakku’ (divine utterance). Under certain circumstances, 45 years ago, some intelligent people sat together with the data available at that time. They prepared the Constitution. We have amended it 82 times. Instead of cutting and rejoining 83rd time, we throw the whole lot away and make another one. What is there? Changing the Constitution is the wish and will of the people. If the majority wants it, they have to do it.

Vande : What about the alleged anti-Hindu spirit of the Constitution?
Swamiji: Anti-Hinduism is in the sense that they are catering to the Muslim laws. Muslim law is incorporated in our Constitution. Two different laws in the same country! How do you call it a Constitution? That is unfair. There must he a common law for all the country people. The Mahatmas are saying only the truth. They have got the courage to say it. Political parties are not prepared to say. They are conducive to continuing status quo, so that they can continue their corruption, their plundering. That can be stopped if the Constitution is changed.

Vande : You are opposing Constitution providing special status to the minorities on the basis of religion. Do you support the Mandal Commission Report which confers some special privileges to a section of people on the basis of caste?
Swamiji : Where were you journalists at that time? Mandal Report was submitted 20 years ago. Do you mean to say that in 20 years the social conditions in India never change? Can a child born 20 years ago, be expected to wear the same clothes? Society moves. So you have to prepare another Mandal Report. Raja Saheb (VP Singh) had brought all this out of selfishness. That is why it fissiled out. Selfish fellows will never survive.

Vande : What is your opinion about the present conditions in India?
Swamiji : India as a nation today has nothing to he proud of. They have detached themselves from the past. Present can’t exist without past. The present is the product of the past. Therefore, a nation can be built only when that national spirit comes. It is not just geographical.

Had we tried to make our Indian educated people conscious of their past during the last 45 years of independence? Have we brought about, in education or any other training, any idea of the greatness that was ours? We have never done it. We could not call ourselves Hindus or Bharatiyas. How can integration of a country come?

The past is forgotten. The glorious past is forgotten. Filthy past is remembered. Indira Gandhi, her son…. these people are remembered. Why?

They looted the country. Youngsters are inspired by it. Today, nobody wants to make any sacrifice in my country. Everybody is scrambling to gather more and more.

Vande : What is your message?
Swamiji : If you forget that you are the son of a great, honest master, you are alienated from the past. Suppose you have got an identification, suppose you respect your past, your behaviour, your relationship with others, your activity and achievements, the very system of thought…. all these will be influenced by that reverence to the past.

Today, there is enthusiasm for Rama Temple. That is not enough. What do we know about Rama? Are we ready to live Rama’s life? What happened during the Independence movement? We will have Rama Rajya, 99 leaders said. People believed, came together and fought. One day, at midnight, they gave it in a silver, platter and Nehru shamelessly accepted. From that day onwards, was there any integration? Everybody sat back and said, Now, we have made sacrifices. Therefore it is time to loot the country.

So, we have to start thinking not only about the immediate problems, but longer ones also. To think 20 years ahead is called statesmanship. 10 years ahead is diplomacy, 5 years thinking is local politics. We want intelligent people in education, industry everywhere – who have experience as well as the spirit of sacrifice.

హరిహరక్షేత్రం – 500 ఏళ్ల దేవాలయ పునరుద్ధరణ

కామారెడ్డి జిల్లాలోని మండల కేంద్రం భిక్కనూరు, స్వయంభూ శివాలయం శ్రీ సిద్ధ రామేశ్వర క్షేత్రానికి ప్రసిద్ధి. ఈ ఊరిలో ఇప్పుడు ఒక మహత్తర కార్యం జరిగింది. శ్రీ కొడకండ్ల రామగిరిశర్మగారి సారధ్యంలో  అక్కడి గ్రామస్థులoతా పూనుకొని, షుమారు 500సంవత్సరాల పురాతన దేవాలయాన్ని మరమ్మత్తులు చేసి, నూతన విగ్రహల స్థాపన చేసి పునరుద్ధరించారు. ఐదు రోజులపాటు దేవాలయ సంబంధిత విధులు శాస్త్రోక్తంగా వేద పండితుల ద్వారా సంపూర్ణమైనాయి. హరిహరక్షేత్రం  శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, శివ పంచాయతన దేవతల విగ్రహాల మరియు యంత్ర ప్రతిష్టాపన, దీప స్థంభ స్థాపన మహోత్సవం, సప్తమీ శుక్రవారం 26 ఏప్రిల్ 2019న జరిగాయి.

bhikanoor Picture1

శిధిలమైన ఈ జీర్ణ ఆలయ పునస్థాపన పనులు, భిక్కనూరు బ్రాహ్మణ సేవాసమాజం పునరుద్ధరణ నిశ్చయంతో, గత సంవత్సరం ప్రారoభమైనాయి. అతి వేగంగా 8నెలల కాలంలోనే పనులు పూర్తి చేసారు. తిరుపతి వెళ్లి అక్కడి స్థపతుల చేత ఎంతో కళాత్మకoగా విగ్రహాలు చెక్కించారు. పంచాయతన సంప్రదాయానుసారంగా వెంకటేశ్వర స్వామి, శివుడు, పార్వతీ దేవి, వినాయకుడు, మరియు సూర్య దేవతా విగ్రహాల ప్రతిష్ట, యంత్ర మరియు దీపస్థoభ స్థాపన  జరిగాయి. శ్రీ సిద్ధరామేశ్వర క్షేత్రానికి, ఈ హరిహర దేవాలయం  అనుబంధంగా ఉండేది. 60సంవత్సరాల క్రితం విగ్రహాలు చోరీ అవకముందు వరకు, శ్రీ సిద్ధ రామేశ్వర క్షేత్రo నుంచి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఊరేగింపు ఈ ఆలయానికి వచ్చేది.  

bhikanoor Picture2

bhikanoor Picture3

శ్రీ సిద్ధరామేశ్వర క్షేత్రానికి 600సం. పై బడిన చరిత్ర ఉంది. ఇక్కడి స్థల పురాణం ప్రకారం, దట్టమైన అడవిలో సిద్ధగిరి, రామగిరి అనే ఇద్దరు యోగులు, కపిల గోవు ఒకానొక ప్రదేశంలో పాల ధార కార్చడం చూసి, అక్కడ తవ్వగా స్వయంభూ మహాలింగo బయటపడింది, తిరిగి చూడగా గోవు మాయమైంది. ఈశ్వరుడు ఆ యోగులకి సాక్షాత్కరించి, ఒక తాళపత్ర గ్రంథాన్ని ఇచ్చి ఆ ప్రకారం దేవాలయ నిర్మాణం కావించమని కోరగా, ఈ స్వయంభూ సిద్ధ రామేశ్వర క్షేత్రం, కాకతీయ శిల్పకళా రీతిలో నిర్మించబడింది. హోలీ పౌర్ణమి ఐదు రోజులు ఇక్కడ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఆ సమయంలో ఉత్సవ మూర్తుల పల్లకీ సేవ, ఇద్దరు యోగుల సమాధుల వద్దకు వెళ్లి తిరిగి దేవాలయం చేరుకుంటుంది.

bhikanoor Picture4

శ్రీ సిద్ధ రామేశ్వర క్షేత్రానికి,  శ్రీ కొడకండ్ల రామగిరిశర్మగారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు అనువంశిక అర్చకులు. ఆయన వేద పండితులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. తమది అర్చక వంశం అవడంవల్ల, శ్రద్ధ తీసుకుని ఈ కార్యక్రమానికి పూనుకున్నామని, కులమతాలకు అతీతంగా గ్రామస్థులంతా సాయం చేసి చేయూత నిచ్చారని తెలిపారు.  ఒక జీర్ణ ఆలయ పునరుద్ధరణ, నూరు ఆలయాల నిర్మాణంతో సమానమని అన్నారు.  శిధిలమైన పురాతన దేవాలయాలు, పూజకు నోచుకోని దేవాలయాల పునరుద్ధరణ చాలా పుణ్యకార్యమని, అది సంఘానికి, రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఎంతో క్షేమకరం, వృద్ధికరం, శ్రేయస్కరమని తెలిపారు.               

 

Narada Muni

There are many devatas and rishis who are wrongly depicted in movies and modern books. The roles of nArada, Yama, Indra, Chitragupta are the usually portrayed by comedians.
Laughing at any jokes, nay, even the mere act of watching these silently means you have accumulated sin.
In reality, we must forever be indebted to these devatas.

The etymology of the name nArada is — “nAram j~nAnam dadAti iti nAradaH” — bestower of wisdom and thus nArada. Most of the important literature that Hinduism rests on today has
a contribution from nArada. The first shloka of Ramayana starts with — tapaswAdhyAya niratam, tapsi vAkvidAm varam*, nAradam paripappracha vAlmikirmuni pungavam.

Observe that the first proper noun that occurs in Ramayana is that of nArada’s. Observe also the adjectives that are used for nArada- “ever engrossed in study of vedas and meditation”, “excellent among knowers of veda”, “eminent among sages”. Hindu literature gives a lot of importance to the mangalacharana shloka — no wonder then, that by taking the name of nArada in its first shloka
Ramayana has outlived all history books in the world and will be there for as long as the Sun and Moon. In the conversation that takes place, Valmiki asks nArada questions
and nArada preaches Valmiki the story of entire Ramayana. The first 100 shlokas of Ramayana which describe this condensed conversation are popularly called as Baala ramayana.
In one of the versions of how the robber Ratnakara got transformed into sage Valmiki, it is nArada who teaches “mara mara” to Valmiki.

It is nArada again who requests VedaVyAsa to compose BhAgawata purana. In the same BhAgawata, nArada describes his own story of a previous birth.

ucchiṣṭa-lepān anumodito dvijaiḥ
sakṛt sma bhuñje tad-apāsta-kilbiṣaḥ
evaṁ pravṛttasya viśuddha-cetasas
tad-dharma evātma-ruciḥ prajāyate

Highlighting the importance of good company and serving the wise rishis. nArada was a servant boy and served the rishis with a pure heart. The rishis blessed the boy with spiritual knowledge.

nArada was the guru of both prahlAda and dhruva. prahlAda is taught by nArada even while he in his mother’s womb. The child grows up to be a great bhagavadbhakta when he is born.

In the case of Dhurva, nArada first tests dhruva’s resolve and then gives the mantropadesha of Om Namo Bhagavate VAsudevAya.

on the instruction of Lord viSHnu, nArada also leads the ignorant and tAmasic souls to further ignorance . e.g nArada puts a doubt in Kamsa’s mind that any of the children born
to Devaki could be the cause of Kamsa’s death This makes kamsa develop further hatred for the lord and commit child killings. Many mistake this as a cruel act of nArada.
In reality, nArada has only brought out the true colors of kamsa.

The popular satyanArAyana kathA found in skanda purANa starts with nArada approaching viSHnu and asking for a simple solution for people on earth especially of kaliyuga.

In summary, devarishi nArada’s role in origins of Itihasas and Puranas, spread of namasankirtana, mentoring of other bhaktas is truly an act of benevolence upon
those who are on the path of spiritual progress.

The next time you or your well-wishers watch a movie and see any of our spiritual gurus being depicted in wrong light, just change the channel or lodge a protest if possible.
May nArada bless us all with sadbuddhi and take us on the right path. Jai Sriman Narayana.

 

-Arun Harnoor