Tag Archives: Anti Hindu

Rashtra Sevika Samiti Warns Congress and Outlook Magazine

Rashtra Sevika Samiti Statement

Rashtra Sevika Samiti Statement

రాష్ట్ర సేవికా సమితి, వర్ధా కేంద్రము

కుమారి ప్రియాంక చతుర్వేది మరియు కుమారి శోభా ఓఝా (ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రవక్తలు) ల ద్వారా ఈ రోజు అనగా 30.7.16 రోజున  ‘రాష్ట్ర సేవికా సమితి ద్వారా మైనరు బాలికల అపహరణ ’ అన్న శీర్షికన వెలువడిన ప్రకటన అసత్యము మరియు బాధ్యతా రహితమైనది.  ‘ఔట్ లుక్’ వార పత్రిక యొక్క ముఖచిత్ర కధనము కూడా అసత్యము, నిరాధారము మరియు ప్రక్కదారి పట్టించేదిగా వున్నది.

రాష్ట్ర సేవికా సమితి ద్వారా నడుపబడే విద్యార్ధి వసతి గృహాలన్నీ చట్టబద్ధము మరియు చట్టప్రకారము నడుపబడుతున్నవి.

ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రవక్తలు ఔట్ లుక్ వారపత్రిక సంపాదకులు మరియు ‘ఆపరేషన్ బేటీ బచావో’ శీర్షికన వెలువడిన వ్యాస రచయిత్రి నేహా దీక్షిత్ గారి చర్యలను రాష్ట్ర సేవికా సమితి  తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నది. ఒక వార పత్రిక యొక్క ముఖచిత్ర శీర్షికన వెలువడిన వ్యాసము వారి రాజకీయ భావాలను వెల్లడిస్తుంది.

ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రవక్తలు మరియు ఔట్ లుక్ వారపత్రికలోని వ్యాసము ద్వారా వ్యక్తీకరించిన భావాలు అసత్యము మరియు నిరాధారము. గత 80 సంవత్సరాలుగా సమితి చేసిన నిస్వార్ధ సేవ, వ్యక్తిత్వ నిర్మాణము,  నిరంతరం దేశభక్తిని ప్రేరణ చేసే రాష్ట్ర సేవికా సమితి మీద ఉద్దేశపూర్వకముగా చేసిన దుష్ప్రచారముగా భావించబడును.

పైన తెలిపిన వ్యక్తులు రాష్ట్ర సేవికా సమితి పై చేసిన ఆరోపణలు మానహానిగా భావించబడినందువలన వారు వెంటనే బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పవలసినదిగా ఇందుమూలముగా కోరడమైనది. లేని యెడల చట్టపరమైన చర్యలను ఎదుర్కొనడానికి సిధ్ధముగా వుండవలెను.

అన్నదానం సీత

ప్రముఖ్ కర్యవాహిక  – రాష్ట్ర సేవికా సమితి

All India General Secretary, Rashtra Sevika Samiti

30.7.2016

RSS, Bomb Blasts & Media credibility

The English Electronic media seems to have got into its latest ” Breaking News mode ” by linking the RSS ( Rashtriya Swayamsevak Sangh) to the blasts in Ajmer, Mecca Masjid in Hyd . Channels like CNN-IBN, seem to be dead sure about the RSS involvement in terror attacks citing CBI information..and ofcourse they claim to have “inside information” from CBI & govt.  This is the typical ” spit and run journalism” that the Indian English media employs.

While this is going on, The Central Bureau of Investigation (CBI) on Tuesday described as “misleading” reports in a section of the media that some members of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) have been questioned by the agency in connection with bomb blast cases.  CBI Director Ashwani Kumar said they had not questioned any of the RSS leaders in the bomb blast cases.
http://www.dailypioneer.com/269109/No-RSS-leader-questioned-CBI-chief.html

What then is the credibility of the Media ?

The electronic media, by maligning an organisation that inculcates spirit of nationalism  and self pride among the countrymen, is playing  to the tunes of their unseen masters who remote control the media in India.

Who backs these mediamen ?

The strength for the anti Hindu stance of the English media seems to come from the anti Hindu Congress itself. Over the last 85 years, the RSS has been targetted by the Congress governments.

The First Ban of RSS by the Congress – 1948 :
The Sangh enjoyed very popularity due to the extensive service to Hindus that it rendered durign the partition. Pt. Nehru perceived the Sangh as a potential political threat, and under the influence of the Left parties was always on the look out for an opportunity to crush the RSS.

So much so that on January 29, 1948, that is just a day before the murder of the Mahatma, he thundered in Amritsar that he would see that the RSS is totally uprooted from the face of India. The assasination of Gandhiji gave him an opportunity to implicate the RSS and he did it. However, the Sangh was honourably acquitted by the Courts after fighting the case for more than 18 months during which time thousands of innocents were tortured by the Congress governments.

Yet the Propaganda continues ..
Inspite of this, the Congress leaders and the English media continues to spread the propaganda that Godse killed Gandhi on the behest of the RSS. Once Prof.Rajendra Singh (4th Sarsanghchalak of RSS) remarked during an interview, ” Godse worked in the Congress for many years..Can we then say that he was motivated by the Congress to kill Gandhiji because of his association with Congress.”

2nd Ban of the RSS by Congress – 1975 :
The RSS was once again banned in 1975 by Pt.Nehru’s daughter, Smt.Indira Gandhi during the in”famous” Emergency. The rest is history. More than 80000 sangh swayamsevaks filled the jails and launched a never before seen satyagraha against Emergency  under the leadership of Loknayak Jayaprakash Narayan . The Congress government was forced to uplift the ban.

It must be noted that in the history of Independent India, this was the only time when the Free will of the people was suppressed and yet the Congress calls the BJP-RSS as fascist. It is the Congress which has always sought to implement facisit methods  to suppress contradictory voice to its own.

The Third ban on Sangh by the Congress was in 1992 during the Ramajanmabhumi movement when once again the Congress’s anti-Hindu nature came up to the forefront.

The Effort to Malign & thereby ban the organisation continues :
Once again, now as part of the agenda to “crush” the RSS, the anti Hindu forces have unleashed propaganda with terms like RSS terror and Hindu terror. They believe that by this, the discussion on Islamic terror will be muted and win the Muslim votes.  They would also be able to alieniate a big section of Hindus away from the RSS.

Bhayyaji Joshi’s statement, Sarkaryavah  (General Secretary) of RSS;

The General Secretary of the RSS, Sri Suresh (Bhayyaji) Joshi had issued a clear statement that the RSS opposses terror and terrorists. He insisted that RSS only believed in the Constitutional path. The RSS would not support or protect anyone indulging in violent activities.  The RSS believes in resolving matters by increasing public awareness. He has also indicated that the RSS is willing to co-operate in any investigation if it involves solving the cases of the bomb blasts but asserted that innocent Hindus should not be harassed.

http://vskap.blogspot.com/2010/07/ap-samachar-15-july-2010.html

But, this aspect is coolly ignored by the Media. Sri Ram Madhavji,   also clarified that Sri Devender Gupta was a Vibhag Pracharak in the RSS but moved on from the RSS.  Why then  is media going overboard on the involvement of one person in an alleged terror attack in an organisation in which more than 5-6 Lacs people come together in the shakas every day ? If bomb blasts was on the agenda of the RSS, even a dimwit could imagine what the situation in India would have been !

Indians who once believed the media to be the weapon of justice are seeing through the games that these media houses are nothing but business houses who are out to earn some fast TRP ratings.

Meanwhile the media continues to attempt to entertain the audience by their Breaking News once again.

P.S.:
There was a section in the Congress in 1948 that saw through this game of the leftists. Sardar Patel represented this section. On January 7, 1948, in a speech in Lucknow (U.P.) he said, “In the Congress those who are in power feel that by virtue of their authority they will be able to crush the RSS. But you cannot crush an organisation by using the danda. The danda is meant for the thieves and dacoits. After all, the RSS men are not thieves and dacoits. They are patriots who love their country.”

The time has arrived once again for leaders from various fronts to put an end to this Hindu bashing.

Update Oct 2010 :

Over the last few days, the ATS Rajasthan has begun on completing the task set by its Congress masters of maligning the RSS. Sri Indresh Kumarji’s name was dragged into the chargesheet.. They say, ” He is in the chargesheet but not as a suspect”. Whatever that means. Today’s news is that Sri Ram Madhavji may also be dragged into the controversy. In short, the anti-Hindu Congress is doing what it does best..” maligning the Hindu forces”.

Sri Soniji’s press statement is  available at

http://rsschennai.blogspot.com/2010/10/press-statement-of-shri-suresh-joshi.html

dhanyavaad

Ayush