Communists colluded with Nizam’s Razakars – KM Munshi Memoirs

Source : K.M.Munshi’s ” The End of an Era”

నిజాం రజాకార్ల తో చేతులు కలిపిన కమ్యూనిస్టులు
మే 1948, భారత ఏజెంట్ జనరల్ కే ఎం మున్షి గారు రచించిన “ ఎండ్ అఫ్ ఏరా” అనే పుస్తకం లోనిది

కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అఫ్ హైదరాబాద్ గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయం నుంచి పూర్తిగా విరుద్ధమైన ప్రకటనతో ఒక కొత్త పాంఫ్లెట్ ముంద్రించడం జరిగింది. అందులో, హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత దేశంలో వీలీనం కావడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ భారతీయ ప్రభుత్వం ఒక పెట్టుబడిదారి ప్రభుత్వం అని ఆరోపించింది.
కమ్యూనిస్టులు తాము నిలకడగా ఉన్నాము అని చెప్పుకోవడానికి, నిజమైన స్వాతంత్రం రావాలి అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ సంపూర్ణంగా నిర్మూలించబడాలి అని నినాదం ముందుకు తెచ్చారు.

కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, నిజాం ప్రభుత్వానికి కమ్యూనిస్ట్ లకు మద్య ఒక అవగాహన మాత్రమే కాకుండా పశ్చిమ బెంగాల్ లోని కమ్యూనిస్ట్ లు ద్వార ఇక్కడి రజాకార్లకు మారణాయుధాలు అందించబడుతున్నాయి.

కమ్యూనిస్ట్ ల నూతన ప్రచారం ప్రకారం దేశంలోని వివిధ సంస్థానాలు, భారత్ యూనియన్ వీలేనం కావడం అనే ప్రక్రియనే పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకమైనది అని, ప్రజల మనస్సులో ఉన్న తిరుగుబాటును అనగదోక్కడమే అన్నారు.
భారతీయ సైన్యాలు ఒకవేళ హైదరాబాద్ సంస్థానంలోకి ప్రవేశిస్తే, అవి ప్రజల ఉద్యమాన్ని అనిచివేయడానికె అని ప్రకటించారు. కమ్యూనిస్ట్ ల ప్రాభల్యం లేదా భయం ద్వార తమ గుప్పిట్లో ఉన్న గ్రామాలలో ఒకవేళ భారత సైన్యాల కదలికలను కనిపిస్తే వాటిని వ్యతిరేకించాలి అని తమ కార్యకర్తలు, సానుభూతి పరులను ప్రోత్సహించారు ; #HydLiberationDay #HyderabadLiberationDay

Advertisements

The Hindu history of Afghanistan – Subodh Kapoor

The Hindu History of Afghanistan

The year 980 C.E. marks the beginning of the Muslim invasion into India proper when Sabuktagin attacked Raja Jaya Pal in Afghanistan. Afghanistan is today a Muslim country separated from India by another Muslim country Pakistan. But in 980 C.E. Afghanistan was also a place where the people were Hindus and Buddhists.The name “Afghanistan” comes from “Upa-Gana-stan” which means in Sanskrit “the place inhabited by allied tribes”.

This was the place from where Gandhari of the Mahabharat came from, Gandhar whose king was Shakuni. The Pakthoons are descendants of the Paktha tribe mentioned in Vedic literature. Till the year 980 C.E., this area was a Hindu majority area, till Sabuktagin from Ghazni invaded it and displaced the ruling Hindu king – Jaya Pal Shahi.

Shiva worship was widespread in Afghanistan

There was a time when the entire region was replete with hundreds of Shiva temples celebrating Shiva – Parvati worship and abuzz with Shiv chants, prayers, legends and worship. Archaeological excavations in this region conducted by Sir Estine (an East India Company official) led to the recovery of uncountable shrines and inscriptions. He has authored four books on that topic featuring photos of icons, icons and inscriptions discovered. The photos show a sun temple and a Ganesha statue too. An Islamabad University professor Abdul Rehman has authored two books on those finds recalling the glory and prosperity of those times. Regimes of two Hindu rulers “Kusham” and “Kidara” lasted for fairly long periods.

During their rule a number of Shiva temples were not only in Afghanistan but in other West Asian regions too. Uzbekistan and Takzikistan formed part of the Afghan kingdom in those times. Tashkent has one of those ancient Shiva temples standing even today. Professor Abdul Rehman states that Bukhara region Was known as “Shah Vihar” in ancient times. It was ruled by an Hindu king. When Arabs invaded that kingdom its queen traveled to Kashmir to seek military help. Arab chronicles mention her as ‘Khatoon’, meaning ’Woman’. “Kalhan“, the ancient Hindu historian of Kashmir has mentioned that the army of the then Hindu ruler of Kashmir had a battle with a vast army of the Arab Khalifa Mamoon whose headquarters was Baghdad. At that time Bukhara had been under Muslim rule. He had invited a number of leading Hindu experts to Baghdad. An Ayurvedic practitioner of Varansi (alias Benares) had treated the Khalifa for some ailment afflicting the latter. In those days it was Hindu Ayurvedic practitioners who were eagerly sought by Arab patients. A number of Arabs had translated Sanskrit Ayurvedic texts into Arabic. A list of those translated Sanskrit texts appears in a Volume known as al “Frisht“.

Baku (capital of the Azerbaijan region) known for its underground petroleum yields has still an ancient Hindu temple of the Divine Flame generated by the subterranean petrol and gas). During the Czar regimes in Russia a Punjabi priest officiated at that temple. The walls display some religious stanzas written in Punjabi Gurumakhi script. The market there also had Hindu merchants. Nearby was a locality too of Hindu inhabitants. Baku in Azerbaijani language actually signifies a Goddess. Therefore obviously Baku derives its name from a very ancient Vedic Goddess temple there.

Kenduj a province of Afghanistan, ruled by a king that had a Hindu prime minister. This is mentioned in history books. Albirruni’s travel account contains details of ancient Hindu Afghanistan, He mentions a Hindu king, Khingla whose coins bore the imprint of Shiva. The first ruler of that dynasty was Viahitagni. History mentions a Shiva temple in Gardej township, which was plundered by Arab invaders. That dynasty ruled the region from 666 to 843 A.D. From 843 to 850 A.D. a Brahmin Minister ruled the region. The Kalkaa community of Brahmins had ancquired promince in those times. They were later known as Kallers. A township of that name exists in Punjab. Prominent among them who find a mention in later history are Samantdev, Bheemdev, Jaipaldev, Anandpal and Trilochan. Jaipaldev suffered a defeat in 1002 when Mohammed Ganzavi invaded India. Unable to bear that defeat Jaipaldev committed suicide.

When Hsüan-tsang visited the region early in the 7th century CE, the Kabul valley region was ruled by a Hindu Kshatriya king, who is identified as the Shahi Khingal, and whose name has been found in an inscription found in Gardez.

The Hindu Shahi kings of Kabul and Gandhara may have had links to some ruling families in neighboring Kashmir and other areas to the east.

The place where Kabul’s main mosque stands today was the site of an ancient Hindu temple and the story of its capture is kept alive in Islamic Afghan legend which describes the Islamic hero Sabuktagin who fought with a sword in every hand to defeat the Hindus and destroy their temple to put up a Mosque in its place.

The victory of Sabuktagin pushed the frontiers of the Hindu kingdom of the Shahis from Kabul to behind the Hindu Kush mountains Hindu Kush is literally “killer of Hindus” – a name given by Mahmud Ghazni to describe the number of Hindus who died on their way into Afghanistan to a life of captivity . After this setback, the Shahis shifted their capital from Kubha (Kabul) to Udbhandapura (modern Und in NWFP). Sabuktagin’s son Mahmud Ghazni, kept up the attacks on the Shahis and captured Und. Subsequently, the Shahis moved their capital to Lahore and later to Kangra in Himachal.

The recovery and significance of the inscription, telling a story of the Hindu ruler Veka and his devotion to lord ‘Siva’, was told by leading epigraphist and archaeologist Prof Ahmad Hasan Dani of the Quaid-E-Azam University of Islamabad at the ongoing Indian History Congress here.

“The date of 138 of present inscription, should be equal to 959 AD which falls during the reign of Bhimapala”, Dani said in a paper “Mazar-i Sharif inscription of the time of the Shahi ruler Veka, dated the year 138”.

The inscription, with eleven lines written in “western Sarada” style of Sanskrit of 10th century AD, had several spelling mistakes. “As the stone is slightly broken at the top left corner, the first letter `OM’ is missing”, he said.

According to the inscription, “the ruler Veka occupied by eight-fold forces, the earth, the markets and the forts. It is during his reign that a temple of Siva in the embrace with Uma was built at Maityasya by Parimaha (great) Maitya for the benefit of himself and his son”.

Dani said “the inscription gives the name of the king as Shahi Veka Raja and bestows on him the qualification of `Iryatumatu Ksanginanka’…. and (he) appears to be the same king who bears the name of Khingila or Khinkhila who should be accepted as a Shahi ruler”.

Dani further said “he may be an ancestor of Veka deva. As his coins are found in Afghanistan and he is mentioned by the Arab ruler Yaqubi, he may be an immediate predecessor of Veka deva… Both the evidences of inscription and coins suggest that Veka or Vaka should be accepted as an independent ruler of northern Afghanistan.

“Thus we find another branch of the Shahi ruler in northern part of Afghanistan beyond the Hindukush. Veka is said to have conquered the earth, the markets and the forts by his eight-fold forces, suggesting that he must have himself gained success against the Arab rulers of southern Afghanistan”.

Dani observed that going by the findings it seemed that during the rule of the Hindu Shahi ruler Bhimapala there was a break in the dynasty – one branch, headed by Jayapala, ruled in Lamaghan and Punjab, and another branch, headed by Veka, ruled in northern part of Afghanistan.

“The northern branch must have come to an end by the conquest of Alptigin in the second half of tenth century AD”, he said.

India has developed a highly constructive, imaginative reconstruction strategy for Afghanistan that is designed to please every sector of Afghan society, give India a high profile with the Afghan people, gain the maximum political advantage with the Afghan government, increase its influence with its Northern Alliance friends and turn its image from that of a country that supported the Soviet invasion and the communist regime in the 1980s to an indispensable ally and friend of the Afghan people in the new century.

http://www.indiadivine.org/news/articles-on-hinduism/the-hindu-history-of-afghanistan-r726

Kancha Ilaiah and his Devious Intentions

కంచె దాటిన ఐలయ్య

కంచె ఐలయ్య రాసే రాతలు చూస్తుంటే భారత జాతీయ సమగ్రతను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా ఈ రాతలు రాస్తున్నాడా అనే అనుమానం కలుగుతోంది. భారత్ కు వ్యతిరేకంగా విదేశీ శక్తులు పన్నే కుట్రల్లో ఆయనో పావుగా మారాడా?

ప్రముఖ రచయిత రాజీవ్ మల్హోత్రా…అమెరికా-యూరోప్ కేంద్రంగా భారత్ కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న కుట్రలపై ఆయన గత కొన్నేళ్లుగా పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వాటి తాలూకు సమగ్ర వ్యాసాలను ప్రచురిస్తూనే ఉన్నారు. ద్రావిడ, దళిత ఉద్యమాల్లో పాశ్చాత్య దేశాలకు చెందిన సంస్థల జోక్యాలు, క్రైస్తవ మిషనరీలకు ధనసాయంపై ఆయన విస్తృత పరిశోధనలే చేశారు. తన పరిశోధనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలపై ఆంగ్లంలో బ్రేకింగ్ ఇండియా పేరుతో ఓ గ్రంథం కూడా ప్రచురితమైంది.

ఇదే గ్రంథాన్ని తెలుగులో భారత దేశాన్ని విచ్చిన్నం చేసే ప్రయత్నాల పేరుతో తెలుగులో ఎమెస్కో వారు ప్రచురించారు కూడా..! ఈ పుస్తకాన్ని అధ్యయనం చేస్తే…, వర్శిటీల్లో తిష్టవేసిన కొంతమంది ప్రొఫెసర్లు…, ఈ ప్రొఫెసర్లను అపార మేధావులుగా ప్రమోట్ చేస్తూ వారికి ఫెలోషిప్పులు పడేసే సోకాల్డ్ ఎన్జీవో సంఘాలు, వారికి వంతపాడే కొన్ని చానెళ్లు…, పత్రికలు, పబ్లిషర్లు, ఇదంతా ఓ చైన్ సిస్టమ్ లా మన దేశంలో పెనవేసుకుపోయిందనే భావన కలుగుతోంది.

ఇప్పటికే మన దేశంలో ఆఫ్రో దళిత్ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో మిషనరీ ఎన్జీవోలు కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేశాయని తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు విదేశాల్లో క్రమంగా చర్చికి వెళ్తున్నవారి సంఖ్య రోజు రోజుకి తగ్గిపోతూనే ఉంది. దాంతో పాటు చాలా మంది పాశ్చాత్య మేధావులు సైతం హిందూ ఆలోచన విధానానికి ఆకర్షితులు అవుతున్నారు. ఇది మిషనరీలకు మింగుడుపడని అంశం..! దాంతో క్రైస్తవ మిషనరీలు…, ఈ మధ్య కాలంలో చేపట్టిన చర్యలు చూస్తుంటే మొత్తం హిందూ ధార్మిక జీవన విధానాన్నే పెకిలించి వేసేలా కుట్రలు మొదలు పెట్టాయనిపిస్తోంది. ఇలాంటి కుట్రలకు మన దేశంలోని మార్క్స్, మెకాలేవాద మేధావులతోపాటు, వర్శిటీల్లో తిష్టవేసిన కొంతమంది ప్రొఫెసర్లను వాడుకుంటున్నారనే అనుమానాలు ఉన్నాయి. వారి రచనలను స్పాన్సర్డ్ చేయడం చూస్తూంటే ఇలాంటి డౌట్ రావడం సహజం. అలాంటి మిషనరీల స్పానర్డ్ రచయితల్లో కంచె ఐలయ్య కూడా ఒకడిగా అనుమానించాల్సి వస్తోంది.

దళిత్ ఫ్రీడం నెట్ వర్క్ (డీ.ఎఫ్.యన్, D.F.N,’Dalit Freedom Network‘)

ఇది అమెరికాలో కొలొరాడో నుంచి పనిచేసే సంస్థ. దీన్ని భారతీయ దళితుల పక్షాన పోరడటానికి , అమెరికా అధికార కేంద్రాల విధాన నిర్ణయాలు ఏర్పడటానికీ నడిపే సంస్థలకు దీన్ని ఉదాహరణగా పేర్కొనవచ్చు! ఆలిండియా క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ అధిపతి డాక్టర్ జోసెఫ్ డిసౌజా దీనిని 2002లో స్థాపించారు. ఇందులో ట్రెంట్ ఫ్రాంక్స్ అనే మాజీ అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యుడు , ఇంకొకరు మూడీ బైబిల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఉపాధ్యక్షుడు, అలాగే క్రిస్టియన్ రాక్ గ్రూప్ కాడ్ మాన్స్ కాల్ కు చెందిన లాడ్ సింగర్. ఈ బృందం పాడే ఒక పాట మదర్ ఇండియా…, బైబిల్ లో చెప్పిన ఈడెన్ ఉద్యానవనంలోని సర్పం భారతదేశంలోని కష్టాలకు కారణమని చెబుతుంది. ఇంకా చాలా మందే ఉన్నారు. వీరంతా క్రైస్తవ మిషనరీ నెట్ వర్క్ లో పనిచేసేవారే..!

(భారతదేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే ప్రయత్నాలు. పేజీ 157-175).

Reference: Breaking India – Western Interventions in Dravidian and Dalit Faultlines – A book by Rajiv Malhotra & Aravindan Neelakandan (Pg: 225-229; Pg: 267).

దళిత్ ఫ్రీడం నెట్ వర్క్ చేసే పనులు చాలానే ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి దళిత కార్డును ఉపయోగించుకుని క్రైస్తవ మతం ప్రచారం చేయడం. ఇంకా సేవ చేసే ముసుగులో ఎన్జీవోలను ఏర్పాటు చేయడం…వాటి ద్వారా దేశంలోని వివిధ రంగాల్లో ప్రవేశించడం. మిషనరీల కుట్రలకు అనుబంధంగానే…కంచె ఐలయ్య పని చేస్తున్నారా అనే అనుమానాలు కలుగుతాయి. మొదట్లో ఆయన నేను హిందువునెట్లయిత? (‘Why I Am Not a Hindu’) అనే పుస్తకాన్ని ఆంగ్లంలో రాశాడు. ఆ తర్వాత దాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేశారు. ఈ పుస్తకానికి విదేశీ నిధులతో నడిచే ఎన్జీవో సంఘాలు, ఇంకా వర్శిటీల్లోని కొంతమంది ప్రొఫెసర్లు పనిగట్టుకుని ప్రచారం కల్పించారు. దళిత్ ఫ్రీడం నెట్ వర్క్ (DFN) అయితే తన పరపతిని ఉపయోగించి ఐలయ్య రాసిన ఈ పుస్తకానికి అమెరికాలోని చాలా విశ్వవిద్యాలయాల్లో పాఠ్యగ్రంథం చేసింది. అంతేకాదు పోస్ట్ డాక్టోరల్ ఫెలోషిప్ ను కూడా ప్రదానం చేసింది. ఇంకా “క్రిస్టియన్ టుడే” అనే పత్రిక అయితే కంచె ఐలయ్య ను గొప్పమేధావంటూ ప్రపంచానికి చాటింది.       (A Critical Review of the book by Shri M. V. R. Sastry can be read here).

టెక్సాస్ లోని క్రైస్తవ సంస్థ గాస్ఫెల్ ఫర్ ఏషియా అనే సంస్థ… ఐలయ్యను అమెరికాకు ఆహ్వానించింది. అలాగే విస్కాన్సిన్ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన సౌత్ ఏషియా కాన్ఫరెన్స్ ఆయన చేత మాట్లాడించారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఐలయ్య మరొక పుస్తకాన్ని కూడా రాశాడు. అది “హిందూమతానంతర భారత దేశం” (‘Post-Hindu India’). హిందూ ధర్మానికి బ్రాహ్మణులకు ముడివేసి… వారి ఆచారాలను తూలనాడుతూ, అవహేళన చేస్తూ…, ఈ ప్రపంచంలో సమస్యలన్నింటికి హిందుత్వమే కారణమని తప్పుడు వాదనలు చేశాడు…ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాడు కూడా..!

ఇప్పుడు తాజాగా రూటు మార్చిన ఐలయ్య…బ్రాహ్మణులను వదిలి ఆర్య వైశ్యులపై పడ్డాడు. వారిని స్మగ్లర్లుగా పోల్చాడు. “సామాజిక స్మగ్లర్లు.. కొమటోళ్లు” (‘Vysyas Are Social Smugglers’) అనే పుస్తకాన్ని రాశాడు. దాంతోపాటే హిందూ జీవన విధానంలోని బీసీ, ఎస్సీ వర్గాలను దూరం చేసేందుకు పొంతనలేని కట్టుకధలు సృష్టిస్తున్నాడు. వాటిని వర్శిటీల్లోని తన అనుచర గణం చేత ప్రచారం చేయిస్తున్నాడు.

పైకి ఐలయ్య…, దళిత బహుజనవాదం పేరు చెప్పినా…ఆయన అంతర్గత అజెండా మాత్రం…, ఈ వర్గాలు అన్నింటిని క్రైస్తవానికి దగ్గరగా చేయడం, వారిని మాతంతాతీకరణ చేయడమనే కుట్ర దాగుందనిపిస్తోంది.

గతంలో ఐలయ్య తను ఒక కురుమ గొల్లగా…, యాదవ్ గా పరిచయం చేసుకునేవాడు. ఈ మధ్యకాలంలో తెరపైకి షఫర్డ్ అనే కొత్త పదం వెలుగులోకి తెచ్చాడు. గొల్ల కురుమలు అందరూ తమ పేరు చివరన షఫర్డ్ పెట్టుకోవాలని ఈయనగారు చెబుతున్నారు. షఫర్డ్ అని పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎవరిని పిలుస్తారో అందరికి బాగా తెలుసు..! ఎందుకంటే కంచె ఐలయ్య తన సొంత ఊళ్లో కట్టించిన ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పేరు కూడా గుడ్ షెఫర్డే..! గుడ్ ఫెఫర్డ్ అంటే జీసస్ క్రైస్ట్..! ఇది స్వయంగా క్రైస్తవ మిషనరీలు చెప్పేమాట..!

అంతేకాదు సరిగ్గా హిందూ పండుగల రోజున వివాదాలు సృష్టించడం వెనుక కూడా ఐలయ్య సృష్టించిన తప్పుడు వితండవాదాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. దీవపాళి, దసరా, శరన్నవరాత్రి, గణేశ్, రామనవమి ఉత్సవాలను సైతం ఆయన వివాదాస్పదం చేశారు.దళిత్స్ వర్సెస్ హిందూ పండుగలు మార్చే ఈ కుట్రలో ఎన్జీవో సంఘాలతోపాటు కొన్ని మీడియా సంస్థలు కూడా భాగం అయ్యాయాని వాటి చర్యలను చూస్తుంటే ఇట్టే అర్థం అయిపోతుంది. హిందువుల్లోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు కలిసి మెలసి…, సంతోషంతో పండుగలు జరుపుకునే రోజునే.. కావాలని వివాదాస్పదం చేస్తున్నారు. దాంతోపాటు ఆయన వాదనలకు వంతపాడే కొన్ని మీడియా సంస్థలు కూడా అదే రోజునే వివాదాస్పద బిజీలు, టైటిల్స్ పెడుతూ.., చర్చలు చేస్తూ హిందువుల సెంటిమెంట్ తో ఆడుకుంటున్నాయి. అంతేకాదు ఈ చర్చల్లో ప్రముఖంగా పాల్గొనేది కూడా కంచె ఐలయ్యనే..!

తనపై వస్తున్న విదేశీ క్రైస్తవ మిషనరీల ఏజెంట్ ముద్రను తొలగించుకునేందుకా అన్నట్లుగా… ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన బౌద్ధాన్ని తెరపైకి తెస్తున్నాడు. తనకు బుద్ధుడు అంటే చాలా ఇష్టమని కూడా పలు ఇంటర్వ్యూల్లో చెబుతున్నాడు. బుద్ధభగవానుడు చెప్పిన ఏ సూత్రాన్ని కూడా ఆయన పాటించడని అనిపిస్తుంది. బుద్ధుడు దయాసముద్రుడు. సర్వ మానవాళిని సమానంగా భావించాడు. అష్టాంగ మార్గంతో కోరికలను జయించవచ్చని చెప్పాడు. అహింస, దయ, ప్రేమ, సత్యం వంటి నీతి నియమాలతో మానవుడు తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలని తెలిపాడు. సర్వం దుఃఖం.., సర్వం అనంతం…, సర్వం శూన్యం- అనేవి బౌద్ధమత ప్రధాన సూత్రాలు..! కానీ ఈ ఐలయ్యగారు జీవ హింసను ప్రోత్సహిస్తాడు. అందులో గోవధ, బీఫ్ ఫెస్టివల్స్ కు వంతపాడుతాడు…! ఇది ఐలయ్య అసలు నైజం.! ఇప్పటికైనా హిందూ సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇలాంటి వారిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.  (Blog Courtesy: శ్రీ వనకళ్ల బీరప్ప కురుమ).

Rajiv Malhotra’s Rejoinder to Kancha Ilaiah’s “Breaking India” Activities

From Rajiv Malhotra’s rejoinder from his Facebook LIVE broadcast Official Page:

Liberation Struggle of Hyderabad – Some Unknown Pages

This book “Liberation Struggle of Hyderabad – Some Unknown Pages” is a must- read for anyone who wants to understand the struggle and turmoil the people of erstwhile state of Hyderabad went through ;

Copies of book are available at Sahitya Niketan, Hyderabad – 040 27563236 ;

Those wanting the book through courier / post, kindly contact Sri Harish 8008119985 or mail to samvitkendra@gmail.com ; The book is priced at Rs.160/-

#HyderabadLiberationDay #HydLiberationDay ;

क़दम मिलाकर चलना होगा

बाधाएँ आती हैं आएँ
घिरें प्रलय की घोर घटाएँ,
पावों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ,
निज हाथों में हँसते-हँसते,
आग लगाकर जलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

हास्य-रूदन में, तूफ़ानों में,
अगर असंख्यक बलिदानों में,
उद्यानों में, वीरानों में,
अपमानों में, सम्मानों में,
उन्नत मस्तक, उभरा सीना,
पीड़ाओं में पलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

उजियारे में, अंधकार में,
कल कहार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में,
क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शत-शत आकर्षक,
अरमानों को ढलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ,
असफल, सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न मांगते,
पावस बनकर ढ़लना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

कुछ काँटों से सज्जित जीवन,
प्रखर प्यार से वंचित यौवन,
नीरवता से मुखरित मधुबन,
परहित अर्पित अपना तन-मन,
जीवन को शत-शत आहुति में,
जलना होगा, गलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।