Category Archives: Nation

ముస్లిములు తమ పూర్వీకులు చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకోవాలి : షియా వక్ఫ్ బోర్డ్ ఛైర్మన్

వివాదాస్పదమైన అన్ని స్థలాలలో ముస్లింలు తమ వాదనలను ఆపి, కూల్చివేసిన దేవాలయాలపై నిర్మించిన 11 మసీదులను హిందువులకు అప్పగించాలని ఉత్తర ప్రదేశ్, షియా వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ సయ్యద్ వసీమ్ రజ్వి అన్నారు.

ముస్లింలు మధుర, వారణాసి, జౌన్‌పూర్‌లతో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి 11 వివాదాస్పద స్థలాల విషయంలో తమ వాదనను ఆపివేసి, తమ పూర్వీకుల తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి ఆ స్థలాలను హిందువులకు అప్పగించాలని రిజ్వి విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే కూల్చివేసిన దేవాలయాలపై నిర్మించిన వివాదాస్పద నిర్మాణాలలో నమాజ్ చేయడానికి సున్నీ ముస్లింలు అనుమతి కోరిన నేపధ్యంలో ఆయన  ఈ విజ్ఞప్తి  చేశారని ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్ పత్రిక ప్రచురించింది.

ఇలాంటి  పరిష్కారమార్గాన్ని అనుసరించకపోతే  అయోధ్య వివాదం తేలిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి మరిన్ని వివాదాలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంటుంది.  వివాదాస్పద నిర్మాణాలలో నమాజ్ చేయడానికి సున్నీలు అనుమతి కోరిన తరువాత అటువంటి విజ్ఞప్తి అవసరం” అని ఆయన  అన్నారు.

`మసీదులను నిర్మించడానికి మొఘలులు తీసుకున్న దేవాలయాల భూమిని తిరిగి ఇచ్చే సమయం ఆసన్నమైందని, దేవాలయాల స్థానంలో నిర్మించిన మసీదులను హిందువులకు అప్పగించాలని, పూర్వీకుల తప్పులను మనం సరిదిద్దుకుని దేశంలో శాంతిని నెలకొల్పాలి’ అని రిజ్వి చెప్పారు.

Source : vsktelangana.org

The Sangh Connection

By Arun Kumar

“THE ISSUE OF J&K HAS ENTERED THE PHASE WHERE THE TRUTH HAS TO BE ESTABLISHED BASED ON FACTS AND LOGIC. THE RSS HAS ACCEPTED EVEN THIS CHALLENGE OF THE INTELLECTUAL STRUGGLE AND A CONTINUOUS EFFORT IS ON TO BRING OUT THE TRUTH BEFORE THE PEOPLE THROUGH RESEARCH-BASED STUDIES.”

August 15, 1947.. The whole of Bharat was beaming with the joy of the Independence. The people in Jammu & Kashmir were also breathing in free air after the slavery of centuries. Even this Independence did not appear palatable to the people from a particular class who were inebriated in the communal frenzy. They thought that Kashmir was a Muslim majority state that had to be in Pakistan. They hoisted the Pakistani flags on the government buildings in Srinagar before the sunrise. The people’s reactions arose in hushed tones; but who would come forward? The RSS swayamsevaks came out for the Shakha with the sunrise and they heard this talk. There was a meeting after the Shakha and the swayamsevaks decided that the strong reply would be given. They came together near Amirakdal exactly at 10 am. Patriot citizens also joined them. Thousands of people ferried the roads of Srinagar chanting ‘Bharat Mata Ki Jai’. Within no time, the Pakistani flags were taken down from the government buildings. The Kashmir Valley had then and even now has a Muslim majority. Like today, a gang of nuisance makers existed at that time also who were few in number but had the capability to take the valley hostage. In spite of this, the courage that the citizens showed on August 15, 1947 along with the RSS swayamsevaks by resisting those nuisance makers had the background of a grand programme of the RSS that had started just a few months earlier. The people of Kashmir valley experienced the capability and the discipline of the RSS for the first time in that programme. The programme had taken place at DAV College, Srinagar in which more than one thousand swayamsevaks in their uniforms took part. In his address, the then RSS Sarsanghachalak Poojya Shri Madhavrao Golwalkarji aka Shri Guruji explained the necessity of the unity of the Hindus and appealed to be alert towards the anti-national activities and foil their ploys with the help of united force. This initiative by the swayamsevaks filled the minority but nationalist community, which was affected by an inferiority complex, with enthusiasm. The confidence that arose through it played an important role to face off the Pakistani aggression in coming days.

Stormy Days

Those were stormy days. The prominent RSS workers in Jammu & Kashmir could hear the sound of coming tragedy and were working on a war footing, with their all might, to avoid it. In this regard, some prominent swayamsevaks had even penetrated among the pro-Pakistani conspirators in the areas that are today in the Pak-occupied area as well as in Srinagar because of which they received confirmed reports of the conspiracies being hatched in Karachi and Rawalpindi. On the one hand, the swayamsevaks were gathering information by staking their lives and on the other hand, the work of uniting the youths was on constantly through the Shakhas. The reports coming from the border areas was worrisome and the swayamsevaks were determined that they would try everything to save Jammu & Kashmir from the Pakistani conspiracy. When the plan of attack on October 22 was prepared on October 13, 1947, in the presence of Mohammad Ali Jinnah, a swayamsevak was present there in disguise. The RSS headquarters at Srinagar had received this information by night which was conveyed in time to Brigadier Rajendra Singh and Brigadier Fakir Singh. Likewise, the swayamsevaks were the first to receive the information of the Pakistani conspiracy to abduct Maharaja Hari Singh during his tour of Bhimber. The then Sanghachalak of Jammu Pt. Premanth Dogra alerted Maharaja in time because of which the latter changed his programme. The attack on Bhimber failed and Maharaja’s life could be saved.

On the Path of Duty

Brig. Rajendra Singh was martyred while combating the Pakistani attackers in Uri. In that difficult situation, Maharaja Hari Singh himself called Shri Balraj Madhok, who handled the entire expedition on RSS behalf, to his Palace. Prime Minister Mehar Chand Mahajan said clearly, “We want youths from you who can go to Baramulla tomorrow itself and help the military in stopping the enemy from entering Kashmir valley.” Shri Madhok said, “The hearts of our youths are full of spirit, enthusiasm, they are ready to shed their lives for the nation, but they are not soldiers. They have neither arms nor the training to use them. In such a situation, how helpful can they be?” Brig. Fakir Singh said instantly, “The RSS swayamsevaks are patriots and educated. We will train them and make them soldiers within a day.” “So, how many swayamsevaks do you want?” “150, tomorrow at 7 am.” It was 12 am. The Mukhya Shikshaks of Rainawadi, Parana City and Amirakdal were awakened from the sleep and given the responsibility of informing their swayamsevaks by 3 am to gather in the RSS office at 6 am with the preparedness of going to the war zone. The smaller groups of swayamsevaks started coming to the RSS office from the 5 am itself. By 7 am, more than 200 swayamsevaks had gathered of which 150 swayamsevaks were selected. Those who were rejected had tearful eyes. After an inspiring address by Shri Madhok, there was Sangh prayer and the swayamsevak left in the trucks towards the camp at Badami Bagh.

Ready for your cause…

The whole of Kashmir was expecting the Bharatiya army to reach any moment. However, wider airstrips were needed for the landing of the military planes and they were not there. The swayamsevaks finished the challenging task of constructing airstrips at three places – Srinagar, Jammu and Poonch by toiling day and night.

On the Path of Sacrifice

The first aeroplane of the Indian Air Force landed in Srinagar on October 27, 1947. Within next ten days, the Bharatiya Army captured all the area up to Uri. When the Pakistanis had to retreat from Kashmir, they increased their pressure on Jammu. Both Bhimber and Meerpur had fallen into Pakistan’s hands. More than 50,000 citizens were killed mercilessly. It is impossible to describe what happened to thousands of mothers and sisters. The grip was tightening around Kotli. The possibility of getting military help was dim. An IAF aeroplane threw eight boxes of ammunition but it also fell into the enemy-controlled territory. It was neither possible to bring it back from among the enemy nor fighting without it. The RSS swayamsevaks came forward to turn the impossible to possible. Kotli’s Nagar Karyavah Chandra Prakash took seven swayamsevaks beside him and reached to the box of ammunition scrawling. A nullah in the way was to be crossed swimming. The sounds emanating from the water alerted the enemy. They were inching forward and pushing the box amidst the showering of bullets. All of a sudden, bullets hit Chandra Prakashji and Ved Prakashji, but they had no time to look after them. The other swayamsevaks took their boxes and went ahead. They returned after successfully handing over the ammunition to the soldiers. Both the swayamsevaks passed away. They had to carry their dead bodies on their back and scrawl upwards on the hill. The showering of the bullets was becoming intense. Two more swayamsevaks were hit by the bullets and remaining two colleagues lifted them on their back. All four swayamsevaks were cremated on the same pyre on the outskirts of the Kotli town. They lived up to their vow. The soldiers had enough ammunition now that they took with them and started marching ahead on the same road from where it was brought. The Pakistani guns were rendered silent with the sunrise. The tricolour was flying high on the hill ahead. This Body fells for You, Salute Salute! Kotli was now in full control of the Bharatiya Army. A report came abruptly that the aggressors had surrounded 1200 Hindus in Palandhari, 20 kms away from there. Kotli could not be left unsecured, hence soldiers in large number could not be sent there. It was determined that three soldiers, 15 jawans of Jammu & Kashmir Police and 100 swayamsevaks would go to Palandhari for this mission. The enemy got the information of this mission in advance because of a traitor officer and they were all prepared for this. The entire unit fought till their last breath; none of them returned alive.

Service Work

The second stage of the RSS work started after creating a successful history of sacrifices. The challenge lay ahead after the ceasefire came into being of looking after those who had come as the migrants and displaced, after losing everything and near and dear ones, in Jammu and its vicinity. Sheikh Abdullah did not allow even the state’s own people to stay in Kashmir and pushed them towards Jammu. It is a travesty that Jammu has remained a land of these displaced people even today. RSS asked help from the society for the urgent necessities of these people and started working on priority issues like their food, shelter, security and medical help. The swayamsevaks yoked themselves to the service of these migrants and displaced, without thinking about themselves, as they stood firm like a wall before the enemy during the time of Pakistan’s aggression.

Praja Parishad and its Agitation

Disturbed by the Pakistani atrocities against his subjects, Maharaja Hari Singh even accepted the illogical demand of handing over the power to Sheikh Abdullah and signed on the letter of annexation. Immediately after assuming charge, Sheikh started dealing with a stern hand with his political opponents. People of Jammu were considered to be the supporters of Maharaja and they were attacked as well. This situation forced the people of Jammu to form their own political party. Jammu Praja Parishad was formed by projecting Shri Premnath Dogra, a consensus personality who was once the Deputy Commissioner of Muzaffarabad. Its president and minister, Hari Wazir and Hansraj Sharma respectively, were young but its functioning and organisation were backed by the belligerent leadership of Shri Balraj Madhok. The Praja Parishad spread its wing all over the state in no time. Praja Parishad took many efforts to resolve the problem. Its leadership put forward the actual position before Sheikh Abdullah in the state and Sardar Patel and Prime Minister Pt. Nehru in Delhi. Infuriated with this, Sheikh expelled Shri Madhok, his parents and his family from Jammu and put Pt. Premanth Dogra in jail. The opposition was growing and Sheikh’s brutality also. On his instance, the administration was inflicting free-willed atrocities against Praja Parishad workers and supporters. The developments like Delhi Accord happening under Sheikh Abdullah’s pressure, announcement of the Sadr-i-Riyasat after changing the President-approved head of the state etc. created an atmosphere of uncertainty and distrust in the state. As a result, the Praja Parishad was forced to move towards a decisive agitation.

Heat of the Agitation in Delhi

The agitation was at its peak in Jammu. The agitators were facing canes and bullets every day. Processions supporting the agitation started in Delhi too and a series of protests went on. The police caned the agitators brutally in Hauz Qazi in which 60 persons were injured. The teargas shells were also thrown. This instigated the protests even more. The annual meeting of the Bharatiya Jana Sangh was on at the time in Kanpur. The Jana Sangh announced an eight-member fact-finding team to be sent to Jammu but the Bharatiya government did not allow it to go there. Jana Sangh, Hindu Mahasabha and Ramrajya Parishad announced their decision to observe March 5 jointly as the Jammu Day. Section 144 was imposed at all major places in Punjab and Uttar Pradesh. A big rally was organised in the ground in front of Delhi Station that was presided by Karpatri Maharaj. Jana Sangh’s president Dr. Syama Prasad Mookerjee addressed the rally. The police arrested Dr. Syama Prasad Mookerjee, Barrister Nirmalchandra Chaterjee, Nandlal Sharma and Vaidya Gurudutt in the midst of the crowd. A satyagrah was announced in Delhi and Pathankot against the arrest of Dr. Mookerjee and police atrocities. Praja Parishad is credited with providing a platform for the citizens in Jammu & Kashmir, who wanted to associate their identity with Bharat. The agitation of the nationalist forces under its leadership foiled the British conspiracy to break Kashmir away from Bharat and the ploys of Sheikh Abdullah to become Kashmir’s sultan. It was also successful in attracting the nation’s attention on this point and create a strong public opinion.

Dr. Syama Prasad Mookerjee’s Martyrdom

When the people of Jammu were struggling for their survival under the leadership of Praja Parishad, the national leader and Jana Sangh president Dr. Syama Prasad Mookerjee, who was former Industries Minister in Nehru cabinet, went to Jammu with three other MPs namely Shri V.G. Deshpande, Shri Ram Narayan Singh and Barrister Uma Shankar Trivedi in August 1952. Dr. Mookerjee gave a strong boost to the agitation, which was on with the slogan ‘one law, one ruler and one flag’. Addressing a rally during this time, he announced, “Either I will obtain the law or sacrifice myself.” A unanimous resolution in this regard was passed in the first session of Jana Sangh at Kanpur in December 1952 under which it was decided to extend full support to the Praja Parishad’s agitation and make it nationwide. It was also proposed to get cooperation from other nationalist organisations. There was no restraint to Sheikh’s tyranny in Jammu while Pt. Nehru was adamant in Delhi that he would trample the agitation with canes and bullets. Not only the opposition leaders and parties, even ruling party members could do little more than watching on helplessly. Satyagrah in March and April rocked Delhi. The satyagrahis were coming from all over the country and getting arrested themselves. They were mistreated not only on the road but in jail also. The trampling by the government was in full swing. On this background, Dr. Syama Prasad Mookerjee announced as the last measure on May 7, “I will go to Jammu tomorrow”. It is notable here that when the agitation in Delhi was in full swing, two other members of Lok Sabha Barrister U.M. Trivedi and Hindu Mahasabha’s general secretary Vishnu Ghanshyam Deshpande had announced their visit to Jammu. They were arrested in Jalandhar on April 17. However, the Supreme Court acquitted and released them. The Bharatiya government learned from this that if he were arrested within the SC’s jurisdiction, he would also be released. Thus, Nehru and Sheikh’s plans would not bear fruit. Until then, Jammu and Kashmir was not in the jurisdiction of the SC of Bharat. Hence, he was arrested in Jammu & Kashmir’s borders. According to former Prime Minister Atal Behari Vajpayee, who accompanied Dr. Mookrjee then as a journalist, the Deputy Commissioner of Gurudaspur himself came to him and said they would arrange everything for his visit. He said they did not want to stop him. There would be no hurdle in his travel because of him. They were ready to make his travel comfortable. However, as they reached halfway on the Madhopur Bridge, the Jammu & Kashmir police arrested him. The government did not allow Barrister Uma Shankar Trivedi, who had gone to file a petition in the Jammu & Kashmir High Court against the arrest, to meet him. He could meet Dr. Mookerjee only when the Jammu & Kashmir HC allowed him to do so. The verdict on Barrister Trivedi’s petition was scheduled on June 23. Everyone expected that Dr. Mookerjee would be released on this day. However, he died in suspicious conditions just on the eve of that day. His colleagues arrested with him were released. Dr. Mookerjee’s sacrifice bore fruit and the permit system was abolished. Many provisions of the Bharat’s constitution were enforced in the state.

A Silent Penance

For the next three decades, the central government carried out political experiments in Jammu & Kashmir. Through these experiments, Congress maintained its place in the state’s politics by overlooking the anti-Bharat activities and sometimes even by protecting them. As Pakistan changed its strategy after the defeat in Bangladesh, the separatists also changed their tunes. Sheikh Abdullah even started saying that Jammu & Kashmir’s annexation to Bharat was final. Impressed by this, Sheikh was again made the Chief Minister. For RSS, this was the period of silent penance. It knew that the direction in which the political ambitions were taking the state were not in people’s interests. Hence, a new age of struggle was inevitable to come and all nationalist forces had to unite in it. The RSS’ doubts proved true soon and the role of ever-ready force of RSS proved effective.

Against the Terrorism

Pakistan indulged in its strategy of inflicting thousand cuts on Bharat. The separatists living in the valley became its agents. The mainstream political parties closed their eyes towards them. The Ram Janmabhoomi agitation was instrumental in flaring up the communal sentiments in Kashmir. Rumour was spread in Kashmir that homicide of Muslims was going on while Jammu was all-calm. The naked dance of violence was started in Kashmir on this pretence. By 1989, the administration became totally helpless before the terrorists. Announcements of Nizam-e-Mustafa were being made from the mosques. Hindus were told to leave the valley. The terrorists killed prominent personalities like BJP vice president Shri Tikalal Tapalu, RSS senior member Shri Premnath Bhatt, Justice Neelkanth Ganju who pronounced the death sentence on Makbul Bhatt, Doordarshan’s director Lasa Kaul, etc. In this background, all religious and social organisations in Jammu & Kashmir were called together on the instance of RSS and Jammu Kashmir Sahayata Samiti was formed. The Samiti worked for the registration and rehabilitating the displaced on safer places. The swayamsevaks all over the country went from home to home, collected food, money, clothes and medicines on the appeal of the Samiti, and distributed them to the displaced.

Kashmir March

Giving the first-hand experience to the people of the country was necessary so that they get an idea of the severity of the situation. More than 11 thousand boy and girl students from the country reached Jammu on the appeal of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and witnessed the reality. The ABVP had announced hoisting of tricolour in the Lal Chowk of Srinagar but the administration, which failed to stop the insult to the tricolour, stopped these nationalist youths from marching ahead. These youths, arrested with the tricolour, were placed in the jail at Udhampur for one day and released. From there, these students went to Delhi, sat before the residence of the then Prime Minister Vishwanath Pratap Singh, and handed over the tricolour with a challenge to hoist it in Lal Chowk.

Jammu-Kashmir Bachao Abhiyan

The women’s nationalist organisation Rashtra Sevika Samiti organised nationwide Jammu-Kashmir Bachao Abhiyan from March 29 to 31, 1991 for creating awareness. An attempt was made to draw the nation’s attention towards the situation in J&K through a grand awareness yatra and a public rally in Jammu on March 31. Thereafter, these sisters went to the displaced camps and witnessed the ground situation.

Ekata Yatra

The Bharatiya Janata Party announced the Ekata Yatra to convey the state’s situation to every citizen. This Rathyatra started from Kanyakumari under the leadership of BJP’s then national president Dr. Murali Manohar Joshi on December 11, 1991. Resonating the chants of Bharat Mata Ki Jai in every village and town, this Yatra reached Srinagar on January 26, 1992 after crossing all hurdles where the tricolour was hoisted as announced in advance. More than 50,000 patriotic people reached Jammu to witness this moment but they could not reach Srinagar because of the road blockage. Finally, about 40 persons were taken to Srinagar by aeroplane. The terrorists’ threats proved useless and the nation’s pride emerged victoriously.

Towards Total Integration

This phase of terror was testing for the nationalist forces. Today, terrorism and separatism are fighting the last battle for its survival. The nationalist forces have emerged triumphant through this. There was a time when most of the people and even government thought that the Kashmir was slipping out of hand. Some opined that the state should be trifurcated and at least Jammu and Ladakh should be secured. Many advocated making the Line of Control the international border. The nationalist forces in Jammu & Kashmir have rejected all this negativity and proved their strength by their perseverance. The question today is how to regain the Bharatiya territory across the LoC. How to allay the confusion on the issue of Jammu & Kashmir that was created due to international diplomacy? How to end the falsehood that was established through the silence of the central government for six decades and bring the truth before the people? The issue of Jammu Kashmir has entered a new phase where the truth has to be established based on facts and logic. The RSS has accepted even this challenge of the intellectual struggle and a continuous effort is on to bring out the truth before the people through research-based studies in a phased and scientific manner. The way the issue of Jammu Kashmir has assumed centrality during last few years itself proves the relevance of these efforts.

(Sri Arun Kumar ji is Former Prant Pracharak of Jammu & Kashmir and presently Akhil Bharatiya Prachar Pramukh of RSS )

Source: Organiser

The Mob Lynching Narrative – Fact Check

1). Army man Amanullah Khan gets killed by robbers, assorted fearmongers give it a communal twist and call it ‘lynching’

Incident Report: PTI news feed had reported that a retired army officer was ‘thrashed to death’ in Amethi.
Soon it was spread widely that the veteran was ‘lynched’ to death.

Seetharam Yechuri Tweeted: “Lynchings of minorities in BJP ruled states continues with impunity. That the victim was a retired army officer only bears testimony to the level of hatred being fuelled by this political ideology where those responsible for punishing lynchers protect them.”

FactCheck: 64-year-old Amanullah Khan, a retired Army Captain, was murdered in his house in Kamrauli area by unidentified assailants on the morning of July 28 in a suspected theft case. – Reported by ANI UP on 29th July 2019

Source: https://www.opindia.com/2019/07/amethi-amanullah-khan-army-killed-thieves/

Note: He and his wife were attacked in their house by unidentified assailants during a robbery contrary to the claims that he was lynched for being a Muslim.

2). Tabrez Ansari Case: Tabrez Ansari murdered in a theft case in Jharkhand jail on June 21.

Media reported that he was lynched to death by a mob for not chanting Jai Sri Ram.
Article in The Hindu: “Lynching, not murder: On Tabrez Ansari killing” – 12th September 2019

FactCheck: Doctor says Tabrez Ansari could have died of cardiac arrest, police maintain mob lynching not cause of death: Reports on 12th September.

Vishwa Hindu Parishad demanded action against conspiracy behind spreading fake news. (Source: https://www.organiser.org//Encyc/2019/9/11/Tabrez-investigation-report-again-exposes-the-conspiracy-of-secularists.html)

 

3). Teen set ablaze for ‘not chanting’ Jai Shri Ram dies: Police – Reported by India Today on 30th July, 2019 quoting PTI as Source (Link: https://www.indiatoday.in/india/story/teen-set-ablaze-for-not-chanting-jai-shri-ram-dies-police-1575312-2019-07-30)
Muslim boy set on fire, claims attacked for not chanting Jai Shri Ram, UP Police rejects charge – Reported by same India Today on 30th July 2019 (https://www.indiatoday.in/india/story/boy-set-on-fire-for-not-chanting-jai-shri-ram-1574601-2019-07-29)
Report by The Times of India on 29th July 2019: News of Muslim boy set ablaze for not Chanting Jai Sri Ram is FAKE 

(Link: https://timesofindia.indiatimes.com/times-fact-check/news/fake-alert-news-of-muslim-boy-set-ablaze-for-not-chanting-jai-shri-ram-is-fake/articleshow/70433608.cms)
– FactCheck: On 29th July, Chandauli District SP Santosh Kumar in his 6 min long live video on Facebook clarified that the statement given by victim was doubtful, baseless, fabricated and malicious.

(Link: https://www.indiatoday.in/india/story/boy-set-on-fire-for-not-chanting-jai-shri-ram-1574601-2019-07-29)

 

4). Karimnagar (Telangana): Case registered against Muslim boy for making false allegation that he was beaten up for not chanting Jai Sri Ram.

Incident:  – The Muslim boy has been trashed by locals for stalking a girl.

– Fake news spread by Mr. Amjed Ullah Khan, leader of Majlis Bachao Tehreek party that muslim boy was beaten by Hindus for not chanting Jai Sri Ram.

(Link: https://www.aninews.in/news/national/general-news/case-registered-muslim-boy-for-making-false-allegation20190604180420/)

FactCheck: the Muslim boy & his father have confessed in a video to Karimnagar Police that he was beaten up for allegedly harrassing a teenage girl & there was no communal angle in it.

 

5). Aurangabad: Four engineering students held for forcing youth – Report by Times of India – 23rd July, 2019

(News Link: https://timesofindia.indiatimes.com/city/aurangabad/aurangabad-four-engineering-students-held-for-forcing-youths-to-chant-jai-shri-ram/articleshow/70338475.cms)

Aurangabad: Sheikh Aamer faked ‘forced to chant Jai Shri Ram’ story to get applauded in the community – OpIndia Report

FactCheck: 

The alleged victim Aamer reportedly contrived a story that the 4 youths he had an altercation with had forced him to chant ‘Jai Shri Ram’ slogan and filed his complaint on this basis at the police station to seek grandstanding from members of his community.

However, barely a day after filing a complaint that some persons had forcibly asked him to chant ‘Jai Shri Ram’, the alleged victim Aamer went back on his statement. Aamer conceded that he fabricated the story of ‘Jai Shri Ram’ slogan being enforced upon him to raise his stature among his community members and teach those who dare to challenge people from his community a lesson.

(Source: LokMat Samachar, Page-1, July 23rd, 2019)

Civilisational Narrative – An Imperative

Prime Minister Narendra Modi’s choice of Mahabalipuram for his informal meeting with President Xi Jinping has an obvious, deep significance and even a deeper message“, writes noted columnist, thinker and political commentator, Sri S.Gurumurthy.

(Courtesy: NewIndianExpress.com | Published: 11th October 2019)

It is strategic civilisational diplomacy at its symbolic best. Narendra Modi found that his second informal summit with Xi Jinping at Mahabalipuram in 2019 had been fixed 1,500 years ago by a prince of the Pallava dynasty, which ruled Mahabalipuram from Kanchipuram. The Pallava prince from Kanchipuram renounced the throne, became a Buddhist monk, known as Bodhi Dharma in India and DaMo in China, almost like how prince Siddhartha became Buddha. His guru asked him to go to Zhen Dan- today’s China.

Bodhi Dharma, who became India’s first spiritual ambassador to China, also emerged as its chief mentor. Regarded as Buddhaabdara (Buddha’s Avatar), he expounded Zen Buddhism and founded the famous Shaolin Temple in China’s Henan province.

Revered as the first Patriarch of China, the rest of the Buddhist world listed him as the 28th in line from Buddha. Modi is now reviving memories of Bodhi Dharma to position him as the icon of India’s civilisational outreach to China, which is integral to his overarching strategic civilisational diplomacy.

Bodhi Dharma’s foray was not limited to China. Popular as DaMo in China, as Dalma in Korea, Daruma in Japan, Dharmottara in Tibet, with his name echoing in Vietnam too, he ended up as India’s cultural ambassador to most of Asia. Just as Modi began gradually changing the secular narrative of India into a civilisational narrative within after his historic victory in 2014, he extended it to foreign relations as well. In 2015, he began writing a strategic Hindu-Buddhist civilisational narrative to give thrust to India’s Look East philosophy.The Mahabalipuram summit, which recalls the 5th-century DaMo today, is an important chapter in Modi’s overarching civilisational narrative to handle the relationship with China that was seriously damaged in the late 1950s and early 1960s. So, the Namo-Xi summit should be seen in the backdrop of Modi’s national strategic narrative.

Post-Independence Secular India – a civilisational orphan

With the rise of radical Islamist terror, particularly the 9/11 attack, Samuel Huntington’s view that the world would become increasingly civilisation conscious virtually binned the utopian Francis Fukuyama’s prognosis of a world free of conflicts founded on free market and liberal democracy.

The politically diverse Western nations began to be seen more as civilisationally Christian, Japan as a civilisation state and China as a civilisation pretending to be a state. But secular India continued to remain orphaned without a civilisational name and a narrative of its own.
Post-Independence India did not attempt to reinstate the national narrative it had lost due to centuries of foreign domination even after it rediscovered it during the freedom movement. Instead, it enjoyed living on borrowed narratives like secularism and socialism.

Lost in fake secularism that increasingly rested on vote-bank politics and in the failed socialism, which proved to be a global disaster, India ignored its spiritual and civilisational foundations that would have helped it develop its own national civilisational narrative. India’s distorted secularism undermined its civilisational assets. Result: India, which had become part of the universal notions of secularism and socialism, had nothing special to talk about itself.

In a seminal essay (to mark the 25th anniversary of Huntington’s clash theory) on civilisational exchanges between China and India titled “Civilisational Perspectives in International Relations and Contemporary China-India Relations”, Ravi Dutt Bajpai (Deakin University, Melbourne, Australia) asserts that India and China were both civilisation states but adds, “Although India’s ancient civilisational legacy originates from its Hindu-Buddhist religious beliefs, the constitutional secularism in the Indian polity makes it difficult for the state to flaunt a religious identity.”

Indian intellectualism was even blind to the historical fact that each materialist ideology that succeeded one another and dominated the world for the last couple of centuries increasingly had a shorter shelf life. Colonialism lasted for 200 years. Capitalism lasted100 years. Communism lasted 50 years. And globalisation has been pronounced dead by its chief proponent The Economist magazine in just 25 years. Our nation of thousands of years of these dominant thoughts sprouting, growing and, as Swami Vivekananda said, “vanishing like ripples on the face of waters, living a few hours of exultant and exuberant dominance”. India’s fate as a civilisational orphan continued even after socialism proved to be a global fiasco and secularism turned fake at home. It continued to adopt the socialist narrative for half a century and later a globalist narrative for a quarter more.

In this period, India saw Confucian China re-emerging out of communist China that violently banished Confucius for half a century. India saw ex-communist China establishing over 1,200 Confucian centres and classrooms the world over to present itself as a Confucian civilisation. It saw communist Russia turning Orthodox Christian, socialist Poland turning Roman Catholic.

Yet, it continued with its outdated and borrowed narrative that negated its own spiritual and civilisational foundation, which Mahatma Gandhi in his seminal thesis Hind Swaraj had emphasised as its unifying force. Till Modi came to power, India did not even think of making a draft national narrative for bilateral and multilateral relationship building.

National narrative- an imperative

The world which became obsessed with globalism after the Cold War, recently began rediscovering the need for a national narrative. The idea of a national strategic narrative was felt in the US in 2009. In 2011, the US government and the Woodrow Wilson International Center jointly authored a paper on the national strategic doctrine in 2011. The paper said:

A narrative is a story. A national strategic narrative must be a story that all Americans can understand and identify within their own lives. America’s national story has always see-sawed between exceptionalism and universalism. We think that we are an exceptional nation, but a core part of that exceptionalism is a commitment to universal values — to the equality of all human beings not just within the borders of the United States, but around the world.”

Later, in 2017, came a paper titled “Stories about ourselves: How national narratives influence the diffusion of large-scale energy technologies” by Joint Global Change Research Institute, United States Maryland School of Public Policy, University of Maryland.

The paper said, “A national narrative rationalises and is supported by the nation’s identity. The narrative gives citizens an awareness of their common values and characteristics as a nation; it also situates a nation among other nations as unique (at least in part). If successful, the national narrative (is) a source of pride domestically and respect from other nations…. Of course, no nation exhibits unanimity around a single story; instead, ‘we find a polyphony of voices, overlapping and crisscrossing; contradictory and ambiguous; opposing, affirming and negotiating their views of the nation.’”

National narrative is NO outdated concept. It is very much a contemporary need. Yet the Indian discourse did not attempt a national civilisational and strategic narrative for India, even though the Supreme Court had held as early as in 1995 — which it refused to review even as late as 2016 — that secular India is compatible in cultural terms with Hindu India.

Narendra Modi writes India’s national strategic narrative

Modi’s tryst with Buddha started soon after he became the Prime Minister. He saw Buddha as the civilisational face of India and Buddhism as the most effective bridge to link the culturally Hindu India with the civilisationally Buddhist Asia.

Modi has endeavoured to integrate Buddha with India’s Look East doctrine. He saw that Dharma in Hindu, Buddhist, Sikh, Jain traditions in India and Dhamma in diverse Buddhist traditions in Asia linked people of both traditions more intimately than any single or multiple state policy or pact. Cognate civilisations vault over state-erected walls to connect people with people. Modi saw the Hindu-Buddhist civilisational nexus as the most potent people-to-people link, which even the modern and ex-communist states like China could not ignore.

The Prime Minister’s strategic Hindu-Buddhist civilisational diplomacy started with his first visit to Japan in early 2015. Modi quickly roped in Japanese Prime Minister Shinzo Abe into a joint Indo-Japan initiative of “Samvad” — Sanskrit word meaning “dialogue” — through strategic think tanks in Japan, Tokyo Foundation and Japanese Foundation, and the Vivekananda International Foundation in Delhi.

And the first Samvad of Hindu-Buddhist nations on the theme of Conflict Avoidance and Environmental Consciousness took place in September 2015. In his video address to the Samvad, Japanese Prime Minister Shinzo Abe said that the idea of Dharma, which was the foundation of Japan’s rule of law, was India’s gift to Japan — a declaration emotionally more powerful than any economic or political pact.

The Samvad

The year 2015 ended with the Bodh Gaya Declaration to make it the global centre of enlightenment. The Samvad II was held in Myanmar in 2017 and Samvad III in Mongolia in September 2019. The Indian and Japanese prime ministers inaugurated each of the three Samvad meets by direct or video address.

The impact of the Modi-Abe civilisational outreach of Samvad on the Buddhist world is phenomenal. The most leading global Buddhist website, the Buddhist Door Global (BDG), which had said in 2017 that “India’s efforts at Buddhist diplomacy are not easy to accomplish”, did a U-turn in 2019 to accept Samvad as “a burgeoning, informal alliance of Buddhist Asian democracies”, adding that “Modi and his allies have been responsible for a resurgence of Buddhist diplomacy unseen in modern Indian history”.

The report concluded, “Words like conflict avoidance and environment consciousness (Samvad’s consistent conference themes) conjure a very specific mode of Buddhist action: one that always leads back to New Delhi’s very unique understanding of transnational Buddhist power.

Undoubtedly Modi has innovated a national civilisational and strategic narrative for India not just for relating to Asia but for relating to the world, by globalising and positioning Indian-Asian Buddha as the icon of his presentation at the UN recently, contrasting Buddha (enlightenment) with Yuddha (war).

As Namo invokes DaMo at Mahabalipuram

Modi’s choice of distant Mahabalipuram for his informal meeting with Xi has an obvious, deep significance and even a deeper message. Can a China that has discarded communism and begun reinstating neo-Confucianism as its national narrative and an India that has discarded the failed socialism and fake secularism and begun re-writing the national narrative in civilisational terms find their common Hindu-Buddhist civilisational roots in Mahabalipuram? Will the spirit of DaMo help Namo and Xi accomplish that will be seen this weekend and in what unfolds thereafter.

Namo’s strategy is to find positive answers to such and other questions is manifest in his choice of the venue — DaMo’s Mahabalipuram.

The civilisational link between the peoples of India and China has always been stronger than any government-to-government policy declarations. Modi’s attempt seems to be to awaken the unleveraged civilisational impulses to relate to China whose aggression in 1962 damaged India’s trust in its neighbour.

How Modi handled the Doklam issue has obviously convinced the mighty neighbour that India is no more a pushover. Namo is invoking DaMo, the deeper spiritual chord between India and China, to restore mutual trust, which will be the foundation for a stable and trustworthy India-China relationship.

Postscript: Yet another Kanchi connection to China-India relations. The Sage of Kanchi (the Shankaracharya of Kanchi) who lived for 100 years told the writer of this article in the early 1990s that India should settle the border row with China, which the Sage saw as India’s cultural ally. The writer had mentioned this in 2003 to Atal Bihari Vajpayee when as India’s Prime Minister he was going to China. It was then that the NSA-level talks commenced with China for settlement of the border dispute. Whether recalling DaMo by Namo will fulfil the desire of the Kanchi saint remains to Be seen.

(Courtesy: Sri S Gurumurthy, http://www.newindianexpress.com/opinions/columns/s-gurumurthy/2019/oct/11/will-damo-help-namo-and-xi-at-mahabalipuram-2045734.html)

RSS Sarsanghchalak Mohan ji Bhagwat’s VijayaDashami Address – Yu 5121

Summary of the address by Param Poojaniya Sarsanghchalak Dr. Shri Mohan ji Bhagwat on the occasion of Sri Vijayadasami Utsav Yu 5121 , (Tuesday, October 8, 2019)

(Translation from the original in Hindi) – Content Source : http://www.rss.org ;

(Pictures added additionally )

Respected chief guest, invited guests who specially came here to witness this function, venerable seers, Mananeeya Sanghchalaks, all Mananeeya Adhikaris of the Sangh, mothers, sisters, eminent citizens and beloved Swayamsevak brothers.

The year preceding this Vijayadasami was very special as the 550th Prakash Varsh of Sri Guru Nanak Dev Ji and the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The programmes planned in this connection will continue for some time till their scheduled time-period ends. In the meanwhile, Dattopant Ji Thengadi’s birth centenary year will also start from November 10. However, some important events that had taken place in the past year have made it more memorable to us.

The Lok Sabha election results were declared in the month of May. These elections attracted the attention of the whole world. The timely and systematic conduct of the elections in Bharat, a country of continental proportion brimming with diversity, was the prime cause of attraction for the world. Similarly, was the change in 2014 a mere result of a negative political wave born out of the disenchantment against the previous government, or the people had made up their mind to go in a specific direction: was to be seen in the elections of 2019. The world took note of that also. The people have expressed their firm opinion: democracy is not a new unfamiliar thing that has been imported from outside but it has been ingrained in the national psyche as a result of centuries of tradition and collective experiences and enlightenment gained during the post-independence period; and as a result, the society has resolved to remain in and take forward democracy successfully. This fact came to the attention of all. The society by electing the new government with an increased number of seats has endorsed its past performance and expressed a lot of expectations for the future.

courtesy OpIndia

The move of the re-elected regime to nullify Article 370 has once again proved that it has the courage to fulfill those expectations and respect people’s sentiments and wishes in the interest of the country. Removal of Article-370 has been already in the thought of the ruling party. But this time by skillfully garnering the support of other parties in both houses, with strong logic and plea in consonance with public sentiment the work was accomplished, for which the members of the ruling party, including the Prime Minister and Home Minister, and other political parties who upheld the public sentiments in Parliament deserve congratulations. This effort will come to fruition only when justice denied under the influence of Article 370 is restored, injustices occurred are brought to an end. It will happen when our Kashmiri Pandits who were unjustly driven away are brought back and rehabilitated and allowed to remain secure, fearless, patriotic and Hindu. Many a right of residents of Kashmir which were denied to them so far will be restored, and false fears instilled in the minds of brothers of the Valley that there is a threat to their property and jobs due to the nullification of Article 370, will be removed and having done away with those fears, they will be able to perform their duties towards the country’s development with brotherly affinity and concord with the people of the rest of Bharat.

In the month of September, our scientists, with their talent, had caught the attention and earned the praise and sympathy of the scientific community of the entire world when they landed Chandrayaan’s “Vikram” on the hitherto unexplored region, the South Pole of the Moon. Although the mission did not attain full success as expected, achieving so much in the first attempt itself is a feat not accomplished so far by the entire world. Due to this daring mission of our scientists, the world’s admiration for our country’s intellectual genius and scientific prowess and commitment to realise the goals through hard work has increased. The matured intellect and action of the people, an awakened sense of pride in the country and firm commitment of the government along with experience of our scientific expertise— all these pleasant feelings have made the last year memorable forever.

However, this is not the time either to revel in the given pleasant circumstances or become lazy and let down our guard and loose our interest, become inactive, indulge in luxury and selfishness, leaving everything to the government. Our ultimate goal – making Bharat glorious and prosperous – towards which we have started our journey is still far off. The forces, seeking to create hurdles in the path and block the way, have not yet stopped their machination. There are some crises before us, which needed to be overcome. There are some questions, which need to be answered by us. And, there are some problems for which we need to find solutions to tackle them.

As far as crises are concerned, there are always circumstances where there are problems in the life of an individual or the world. Some crises are visible. Some come to the fore later. As long as our body, mind and intellect remain alert, healthy and responsive, the possibility of successfully tackling the crises will also increase. Fortunately, the security capability of our country, preparedness of our armed forces, security policy of our government and the situation of our expertise in international politics– in all these aspects the situation has developed to such a level that we remain alert and confident. The security alertness along our land and maritime borders is better now. However the number of guards and checkposts on land borders, and surveillance along the maritime border, especially on islands, have to be increased. The terrorist violence has declined in the country. The number of terrorists surrendering is also on the rise.

Still, for a human being, there is always a fear of a possible crisis from within as well. The agents that cause many a trouble reside in the body. If the body’s immunity comes down their impact becomes visible, otherwise, there won’t be any hassle.

We all know that, in the past few years, there has been a transformation in the direction of the thought process of Bharat. There are many people in the world and in Bharat as well, who do not want this. A developed Bharat creates fear in the minds of vested interests: such forces will also not want Bharat to be strong and vibrant. Unfortunately, the prevailing state of social unity, equality and harmony in Bharat is not up to the desired level. These forces are seen to be taking advantage of the situation.  thereby creating diverse and conflicting streams in the national mainstream – such efforts are underway. It is essential to be alert in identifying these plots and counter them on intellectual and social planes. Even well-meaning policies, decision or statements coming from persons in the government or administration are used by misinterpretation or distortion, to benefit their nefarious designs by these forces. Alertness is a constant necessity. While all these activities are underway, there is an overt or covert effort to create disaffection towards the civil discipline and law of the land. This has to be countered at all levels.

Nowadays, there have been reports that members of a community in our society have been attacked by another community, making them victims of social violence. Such incidents have not been one-sided. There are reports of incidents happening from both sides and allegations and counter-allegations. It has also come to light that some incidents have been deliberately fabricated while some others have been published in a distorted manner. However, it must be accepted that these tendencies of violence have somehow or the other crossed the limits of the law and order and wreaked havoc by eroding the mutual relations in the society. Neither this tendency is the tradition of our country nor does it fit in the spirit of the Constitution.

Howsoever deep the difference of opinion be, howsoever provocative actions might have taken place, still, we should act by remaining within the limits of Constitution, handing over such cases to the police and reposing faith in the judicial system of the country. This is the duty of the citizens of a free nation. The Sangh has never supported the people who were involved in such incidents and it stands against each and every such incident. Swayamsevaks are working in this direction so that such incidents do not take place. But by branding such incidents by the words like ‘lynching’, denoting the traditions which were alien to Bharat and belong elsewhere, efforts are underway to defame our country and the entire Hindu society and create fear among the so-called minority communities. We have to understand that such a conspiracy is also being hatched. Everyone should keep away from talking in provocative language or indulging in provocative acts. The so-called leaders—who in the name of advocating the interests of a specific community create clash in between the two communities of our society and have made an industry out of their pursuits for self-aggrandisement—should not be patronised. Adequate laws exist in the country to curb such incidents. They must be honestly and strictly implemented.

Different sections of the society should strive to increase goodwill, dialogues and cooperation among themselves. In today’s context, it is absolutely important to work for the goodwill, harmony and cooperation among all sections of society and follow the discipline by keeping ourselves within the limits of Constitution while expressing our ideas or working for the protection of our interests. The Sangh Swayamsevaks have been taking efforts to enhance this type of dialogues and cooperation. Even then, decisions on some matters are required to be taken by the courts. Whatever be the decision, it is the duty of responsible citizens that they should not hurt the mutual goodwill through words or deeds. It is not the responsibility of any one community; it is the responsibility of all. Each one should follow it and start with oneself.

Slowing down of the world economy has left its impacts everywhere. Many countries including Bharat have to suffer the resultant of the ongoing global trade war between the US and China. The government has taken many initiatives to tide over the situation in the last one-and-a-half months. This gives a definite indication of the government’s sensitivity towards people’s interests and its prompt and pro-active attitude. We will definitely come out of this cycle of so called recession. The personalities leading our economy are competent enough.

To strengthen the economy, the government is compelled to take steps such as allowing Foreign Direct Investment and disinvestment of industries. However, while implementing many government schemes and welfare policies at the lower level, more alacrity and efficiency and avoiding unnecessary stringency can set many matters right.

Forgetting the Swadeshi consciousness, while seeking answers to the pressures of the situation, will also lead to loss. Dattopant Thengadi considered ‘Swadeshi’ as an expression of patriotism in day-to-day life. Acharya Vinoba Bhave described it as self-reliance (Swaavalamban) and non-violence (Ahimsa). As per any yardstick, those who have got the capacity to be self-reliant and provide employment for all in the country, keeping themselves secured, can only build and expand the international trade relations and offer a secure and healthy future for the entire humanity. Considering our economic scenario, even if we have to choose any circuitous route, we must overcome the compulsions once and for all by setting a destination and direction based on our own strength.

However, to minimise the impact of other immediate crises and the ups and downs of the world economy on our financial system, we need to go to the basics and ponder. We have to formulate our own economic vision keeping in mind our requirements, profile and condition of our people and our resources and potential to realise our national aspirations. The prevailing world economic thought is unable to answer many questions. Its standards are also incomplete in many ways; this fact has come before several economists of the world. In that situation, we have to take steps to formulate our own economic vision, policy and system that instil in us capacity to create more and more employment with least consumption of energy that is beneficial for the environment, make us self-reliant in every respect, and create and expand trade relations with the world on the basis of our strength and terms.

We are lagging behind in thinking about this ‘Swa’ even decades after attaining Independence, the root cause behind this is the education system, which was contrived during the period of slavery to keep us slaves, and the same is being continued even after attaining freedom. So we have to give a shape to our educational framework also in tune with Bharatiya vision. Evidently, when we study about the countries, which topped in the field of education in the world, we find that the reason of their academic excellence is the attention they have given to the Swa-centred education. We need a relevant, logical, truthful, dutiful education system, based on an approach on the basis of love towards the whole universe and compassionate outlook towards all living beings, which gives comprehensive knowledge and pride about our language (Swa Bhasha), our attire (Swa Bhoosha), and our culture (Swa Sanskriti).  We feel the need for a radical transformation from curriculum to teachers’ training. This cannot be achieved through mere structural changes.

Along with the absence of these components in education, degradation of culture and unethical and immoral behaviour in the society are the reasons behind the two major issues in social life. In a country where women were revered as mothers (matruvadparadareshu), where big wars were waged to protect the self-respect of women that became subject of the great epics Ramayan and Mahabharat, where martyrdoms like jouhar took place to safeguard the chastity, there the spate of incidents which are happening today indicates that our mothers and sisters are not safe and secure both in family and society; this is matter of shame for all us. We have to make our mothers enlightened, self-reliant, and capable of self-protection. The sanctity and decency of our culture is to be instilled in the men’s approach towards women.

We all know, right from childhood this training starts in the family atmosphere. Sheer absence of this is seen in today’s nuclear families. Another frightening symptom of this is the growing level of drug addiction in the new generation. There was a time when even the youth of a culturally rich nation like China were made drug addicts by foreign powers, rendering them soulless. The prevention of the devastating consequences of this social evil will be a very difficult task unless our families cultivate a strong mentality to abstain from temptation of durgs, incline towards moral life, and keep away from getting allured; thus, avoid these dangers. In this regard, it is imperative that all guardians including the Sangh Swayamsevaks remain alert and active.

Rampant financial and character corruption, which is being experienced in the society, primarily emanates from this cultural degradation. From time to time, in order to control this, laws are being made and examples are set by severely punishing the corrupt persons. Though healthy and clean corrective measures are taken at the top level, the corrupt practices continue to take place at the low level. And, at times, apparently making use of these controlling measures, corruption is growing. In the perplexity of following the stringent laws, honest persons suffer and get entangled in difficulties, and those shameless and defiant who disregard law and morality flourish by circumventing the system. This is not just government’s responsibility. The greed to amass more without deserving, without any or less effort, has crept into our minds in the form of a perversion, is the root cause of corruption. In the social atmosphere, transforming the situation through awakening and setting examples of ideal conduct in households, is an inevitable responsibility for health and order of this country.

Media have a major role in awakening the society and creating a conducive social atmosphere. Coming out of the commercial attitude of churning out mere spicy and sensational contents, if the media join in creating a constructive atmosphere, this endeavour will gain momentum.

Just as the situation in our society underscores the need for us to wake up and think about making the atmosphere healthy, similarly the external environment of the entire world demands a broad initiative of the humanity.  The policy initiative to make the environment healthy is a subject related to the process of ushering in appropriate and inclusive changes in the environmental policies of all nations. However, taking necessary steps towards bringing in minor changes in the day-to-day behaviour of common people is also effective in this direction. The Sangh Swayamsevaks are also doing many such works in this field. To make all their activities more systematic, an endeavour namely ‘Paryavaran Gatividhi’ has started as a social project.

For the last nine decades, the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been working for creating ekatmata (unity), sadbhavana (goodwill), sadacharan (good conduct) and sadvyavahar (good behaviour) in the society, and a clear vision and devotion towards the nation. It is quite evident that the service mentality and devotion of Swayamsevaks have created a trust all over the country. However, attempts are being made to create distrust, fear and hostility among sections who have not yet come in contact with the Sangh. The Sangh is organising the Hindu society: a relentless and misconstrued campaign is going on to extrapolate this to mean that it harbours hatred against those sections, especially Muslims and Christians, who do not call themselves Hindu. There is an orchestrated effort to malign the Hindu society and Hindutva through a number of baseless and slanderous allegations. Behind this nefarious design, there is a thought process, which is relentlessly working to keep our society divided and make use of it for its self-interests. This is so clear that only those who deliberately keep their eyes shut don’t grasp it.

The vision and proclamation of the Sangh regarding the identity of the nation, social identity of all of us, and the identity of the country’s nature, are clear, well-thought-of and firm that Bharat is Hindustan, Hindu Rashtra. In the view of the Sangh, the word Hindu is not confined to just those who call themselves Hindus. Those who belong to Bharat, those of who are descendants of Bharatiya ancestors, those who are working for the ultimate glory of the nation and joining hands in enhancing peace by mingling with each other and accepting, respecting and welcoming all diversities; all those Bharatiyas are Hindus. Whatever may be their mode of worship, language, food habits, lifestyle, and native place, those will not make any difference. Strong person and society are fearless. Such strong people, with unblemished character, will not frighten anyone. Only the weak people, due to fear born out of their feeling of insecurity, will try to frighten others. The Sangh is making the whole Hindu society such strong, virtuous and benevolent that it will not fear or frighten anyone, but save the weak and the frightened.

The confusing concept of the word Hindu, the imagination of confining this to the framework of religion has been distracting our intellect right from the time of the British. There is a section of society, which does not accept this word. They use the term Bharatiya for themselves. Some people address the civilisations based on the Bharatiya nature and culture as Indic in English. Those who use alternative words for themselves, out of fear or confusion, and negate the word Hindu, are also acceptable for the Sangh. Words may be different, ways and customs and mode of worship may be different, food habits and lifestyles may be different, nativity may be different, state and language may be different, but we are not considering those sections of society different from each other. Accepting all those as our own, the Sangh work goes on. This feeling of affinity and inclusiveness is the consciousness of the nation. That is Hindutva. The sacred goal of fulfilling the relevant, all-round glory of our ancient nation and preserving as well as enhancing the Dharma Pran nature and culture, is at the core and destination of this affinity.

For the world, Bharat is an absolute necessity. Bharat has to stand on its own strong foundation of nature and culture. So with this clear concept about the nation and its pride in mind, it is necessary to make the feelings of goodwill, good conduct and harmony strong in the entire society. In all these endeavours, the Sangh Swayamsevaks have a significant role to play and will continue to do so. The Sangh Swayamsevaks are active in making the plans useful for this a success. Accepting the challenges of the times, each Swayamsevak has to work for this.

However, this need of the hour will be fulfilled only when we do away with the mentality of leaving the responsibility of this task upon an individual or organisation and become a mute spectator. The task of achieving progress of a nation, finding solutions to the problems of society, seeking redemption of crises: all these cannot be outsourced. Someone or the other may take up the task of leading, from time to time, but it is impossible to attain the complete and eternal success unless the enlightened society with a clear vision, selfless and honest effort and impenetrable unity do not volunteer to intervene with strong force.

The Sangh is working to create Karyakartas who are able to build congenial atmosphere for this work. The activities carried out by these Karyakartas in the society and their impact have proved today that this is the right way to make us, our family, our country and our world happy.

This is the appeal to you all, taking into account the requirements of current period, we all should participate in this noble and sacred mission.

युग परिवर्तन की बेला में , हम सब मिलकर साथ चले 

देश धर्म की रक्षा के हित , सहते सब आघात चले 

मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले 

भारत माता की जय .